Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński powołał Radę Klimatyczną

Uniwersytet Jagielloński powołał Radę Klimatyczną

Rektor UJ prof. Jacek Popiel zdecydował o utworzeniu Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład nowo powołanego gremium weszło 25 przedstawicieli społeczności akademickiej najstarszej polskiej uczelni, którzy będą wypracowywali rekomendacje i planowali działania związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną klimatu.

 

Przypomnijmy, że powołanie Rady Klimatycznej to efekt oddolnej inicjatywy społeczności akademickiej, skupionej w ruchu KlimatUJ. Jej przedstawiciele w styczniu br. złożyli petycję na ręce władz uczelni, pod którą podpisało się ponad 1000 osób. Wśród kilkunastu postulatów znalazło się m.in. wezwanie do utworzenia planu, kiedy Uniwersytet Jagielloński stanie się instytucją neutralną węglowo, przeprowadzenia audytu energetycznego uczelni i podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii czy wyeliminowania plastiku w postaci opakowań, materiałów promocyjnych i biurowych z przestrzeni uniwersyteckich do końca br. Autorzy petycji zaapelowali również o stworzenie programu grantowego, wspierającego interdyscyplinarne badania stosowane w dziedzinie zapobiegania skutkom katastrofy klimatycznej i ekologicznej.

Przedstawione propozycje spotkały się ze zrozumieniem władz UJ. Na podstawie decyzji prof. Jacka Popiela z 26 maja powołana została Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024. Do jej głównych zadań należeć będzie opracowanie strategii klimatycznej UJ i popularyzacja na uczelni oraz w otoczeniu społecznym wiedzy na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Rada będzie także kształtować politykę klimatyczną UJ z uwzględnieniem jej wpływu na działania władz Krakowa, Małopolski i Polski oraz współpracować z polskimi i zagranicznymi uczelniami w zakresie dobrych praktyk odpowiadających na wyzwania kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Nowo utworzony zespół został też zobowiązany do opiniowania i rekomendowania władzom uczelni działań mających na celu przeciwdziałanie temu kryzysowi i adaptację do jego skutków, w szczególności w zakresie ochrony bioróżnorodności, dążenia do gospodarki odpadami komunalnymi o obiegu zamkniętym i zeroemisyjności.

Członkami Rady Klimatycznej UJ zostali:

 • dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ - koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene,
 • dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ - koordynator projektu The Future University Lab,
 • dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ - Wydział Geografii i Geologii,
 • prof. Jacek Kozak - Wydział Geografii i Geologii,
 • prof. Małgorzata Grodzińska-Jurczak - Wydział Biologii,
 • dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ - Wydział Biologii,
 • dr hab. Piotr Łukasik - Wydział Biologii,
 • dr Joanna Kajzer-Bonk - Wydział Biologii,
 • dr hab. Marcin Broniatowski, prof. UJ - Wydział Chemii,
 • dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ - Wydział Chemii,
 • dr hab. Krzysztof Kruczała, prof. UJ - Wydział Chemii,
 • dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ - Wydział Filozoficzny,
 • dr Joanna Grzymała-Moszczyńska - Wydział Filozoficzny, przedstawicielka Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na UJ,
 • dr Maciej Grodzicki - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, przedstawiciel Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na UJ,
 • dr Marta Shaw - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • dr Michał Pałasz - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • dr Bartosz Lisowski - Wydział Lekarski,
 • dr Mateusz Klinowski - Wydział Prawa i Administracji,
 • mgr inż. Gerard Żychowicz - zastępca kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych,
 • Dorota Łanoszka - studentka,
 • Agnieszka Kowalczyk - doktorantka,
 • Magdalena Miśkowiec - doktorantka,
 • Aleksandra Krawczyk - doktorantka.

Dodatkowo członkami honorowymi Rady zostały Monika Harpula, kanclerz UJ oraz dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ, która pełni funkcję Rzecznika Praw i Wartości Akademickich UJ.

Polecamy również
Medale <span lang="la">Cracoviae</span> Merenti wręczone. Laureatami profesorowie UJ
Medale Cracoviae Merenti wręczone. Laureatami profesorowie UJ
Jak najlepiej wykorzystać efekt placebo do celów terapeutycznych?
Jak najlepiej wykorzystać efekt placebo do celów terapeutycznych?
"Bioethics" donosi o pionierskich badaniach naukowców z INCET UJ
"Bioethics" donosi o pionierskich badaniach naukowców z INCET UJ
Miliony na modernizację i rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
Miliony na modernizację i rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron