Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ruszyła rekrutacja na studia w UJ na rok akademicki 2021/2022

Ruszyła rekrutacja na studia w UJ na rok akademicki 2021/2022

1 czerwca w samo południe startuje rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim. Dla kandydatów na studentów w najstarszej polskiej uczelni oczekuje 14 600 miejsc na studiach stacjonarnych oraz prawie 2 500 miejsc niestacjonarnych.

Od dzisiaj od godziny 12.00 kandydaci mogą założyć konto w w systemie IRK - Internetowej Rekrutacji Kandydatów, za pomocą którego elektronicznie prowadzony jest nabór na studia. Rekrutacja w 90% odbędzie się poprzez internet. Obecności osobistej będzie wymagało jedynie dokonanie wpisu na studia po dostaniu się na wymarzony kierunek (obowiązywać będzie system kolejkowy - nowi studenci sami wybierają termin, w którym pojawią się w sekretariacie z dokumentami).

Absolwenci szkoł średnich nadal czekają na wyniki egzaminów maturalnych, ale od dzisiaj można także zadeklarować chęć zapisania się na wybrany kierunek studiów. Do wyboru jest ich ponad 270.

Wszystko wskzuje na to, że jeśli nie ulegnie pogorszeniu sytuacja epidemiologiczna w kraju, to w październiku przyszli i obecni studenci UJ spotkają się w murach uczelni. O chęci powrotu do stacjonarnego trybu nauczania zapewnia prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, powołując się na zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku. Dziekani i kierownicy studiów mają czas do 10 września na przedstawienie szczegółowego harmonogramu zajęć.

Podobnie jak w poprzednich latach, warunkiem przystąpienia do rekrutacji będzie wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym w przypadku języków obcych. Taka decyzja wpisuje się w prowadzone już od kilku lat przez UJ działania mające na celu podnoszenie wymogów stawianych kandydatom.

W ofercie dydaktycznej przewidziano kilka nowości. Studiować będzie można na czterech nowych kierunkach, którymi są:

  • Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) – kierunek studiów licencjackich skierowanym do osób zainteresowanych językiem i kulturą naszych wschodnich sąsiadów. Kształcenie na tych studiach ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językami ukraińskim i rosyjskim, jak również zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej z zakresu historii, literatury i językoznawstwa;
  • Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe - to unikalna w skali całego kraju propozycja studiów I stopnia poświęconych językowi i kulturze jednego z ważniejszych pod względem geopolitycznym regionów Europy, jakim są Karpaty (obejmujące tereny Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Rumunii). Na kierunku tym studenci będą równolegle uczyć się dwóch języków karpackich – słowackiego i ukraińskiego, do tego będą mieli możliwość poznania podstaw trzeciego języka, do wyboru rumuńskiego albo łemkowskiego;
  • Zarządzanie polityką społeczną - kierunek ten to doskonała propozycja dla osób, które aspirują do bycia przyszłymi liderami i menadżerami organizacji publicznych, gospodarczych oraz pozarządowych. Unikalność kierunku wzmacnia dodatkowo oparcie programu na współczesnej teorii nauk o zarządzaniu i jakości osadzonej w kontekście szerokiego spektrum interdyscyplinarnej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i finansowych przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji współczesnych problemów społecznych;
  • International Relations and Public Diplomacy (IR-PUB) - studia II stopnia prowadzone w języku angielskim na Uniwersytecie Jagiellońskim, we współpracy z Uniwersytetem w Sienie. Program tego kierunku zakłada wykształcenie specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, którzy będą potrafili celnie analizować sytuację polityczną i ekonomiczną na świecie, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w późniejszej działalności w instytucjach międzynarodowych, państwowych, regionalnych, jak również pozarządowych. Studenci IR-PUB będą kształcić się przez dwa semestry w Krakowie, a przez dwa w Sienie.

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia potrwa od 1 czerwca  do 5 lub 8 lipca (w zależności od kierunku), a wyniki podane będą 16 lipca. Nabór na studia drugiego stopnia zakończy się 11 lub 15 lipca (tura podstawowa), a kandydaci dowiedzą się o jego rezultacie 23 lipca.

Rekrutacja będzie prowadzona całkowicie elektronicznie poprzez stronę www.irk.uj.edu.pl. Opłata rekrutacyjna to 85 zł lub 100 zł za każdą dokonaną rejestrację.

Od lutego, w ramach kampanii "Tydzień z Wydziałem", poszczególne wydziały UJ prezentują swoją ofertę edukacyjną. Działania promocyjne prowadzone są na stronie internetowej misja.uj.edu.pl oraz z wykorzystaniem uniwersyteckich profili w mediach społecznościowych dedykowanych kandydatom na studia (Instagram @misjaUJ, grupa na Facebooku Rekrutacja na UJ).

Działa również profil Uniwersytetu Jagiellońskiego "Przystanek #misjaUJ" na Spotify, w którym co tydzień pojawiają się wykłady popularnonaukowe przygotowane przez wykładowców danego wydziału.

Zachęcamy wszystkich do obserwowania naszych mediów i zadawania pytań.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj