Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium Próbek Biologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim

Repozytorium Próbek Biologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim

W 2020 współpraca naukowo-badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego zaowocowała uruchomieniem Repozytorium Próbek Biologicznych. Oferujące badaczom możliwość opracowania, gromadzenia i przechowywania materiału biologicznego repozytorium działa w Zakładzie Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego.

Dzięki systemowej rejestracji próbek uczelnia i szpital mają wgląd w gromadzoną pulę materiału biologicznego, w tym rodzaj i ilość zbieranych w toku badań materiałów, dotychczas rozproszonych w różnych jednostkach organizacyjnych i służących celom poszczególnych projektów badawczych.

Na potrzeby funkcjonowania Repozytorium zakupione zostało m. in. wyposażenie techniczne obejmujące wirówkę wysokoobrotową z chłodzeniem, medyczną szafę mroźniczą do przechowywania osocza i krioprecypitatu, zamrażarkę niskotemperaturową do -86°C oraz medyczną szafę chłodniczą do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych wraz z bezprzewodowym systemem monitoringu temperatury dla tych 3 urządzeń. Zakupy sfinansowano z funduszy Programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) Priorytetowego Obszaru Badawczego "Jakość badań dla jakości życia – qLife" (POB qLife).

Od początku funkcjonowania Repozytorium jego obsługę zapewniają studenci V roku kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego UJ CM: Piotr Barasiński, Natalia Kaczocha, Wojciech Rebizant i Joanna Wierciak. Praca w Repozytorium stwarza młodym adeptom nauki szansę uczestniczenia w przedsięwzięciu kluczowym dla rozwoju uczelni.

Ścisła współpraca naukowo-badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie trwa od 2012 roku. W jej ramach na terenie Szpitala UNiwersyteckiego badacze z UJ CM prowadzą projekty finansowane zarówno ze środków własnych uczelni, jak i ze źródeł zewnętrznych.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2
Wizyta konsula generalnego Republiki Słowacji
Wizyta konsula generalnego Republiki Słowacji
Polsko-francuskie rozmowy o współpracy naukowej w Collegium Novum
Polsko-francuskie rozmowy o współpracy naukowej w Collegium Novum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj