Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze Wydziału Chemii publikują w "Chemical Science"

Badacze Wydziału Chemii publikują w "<lang="en">Chemical Science</lang>"

W międzynarodowym czasopiśmie "Chemical Science" opublikowany został artykuł "Large breathing effect induced by water sorption in a remarkably stable nonporous cyanide-bridged coordination polimer". Zaprezentowane w nim wyniki są efektem współpracy naukowców z dwóch jednostek Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zespołu Nieorganicznych Materiałów i Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II.

W artykule wykazano, że polimery koordynacyjne oparte na mostkach cyjankowych mogą wykazywać efekt "oddychania" struktury, który dotychczas uznawany był za unikatową właściwość szkieletów metalo-organicznych (ang. metal-organic frameworks - MOF). Przeprowadzono również pomiary kwazi-równowagowej termodesorpcji i na ich podstawie ustalono, że przebadana sieć koordynacyjna zachowuje trwałość w ponad 30 cyklach termicznej adsorpcji-desorpcji wody. Dzięki połączeniu termograwimetrii, dynamicznej sorpcji par i metod dyfrakcji rentgenowskiej wykazano, że przebadany związek może konkurować z sieciami typu MOF w zastosowaniach wymagających sorpcji pary wodnej, tj. odzyskiwanie wody z powietrza w warunkach pustynnych.

Przy współpracy z dr. Marcinem Sarewiczem z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zademonstrowano również, że jony manganu(II), stanowiące integralną część badanego związku, nie tylko umożliwiają efektywne pochłanianie pary wodnej z powietrza, lecz pełnią również rolę wewnętrznych sensorów, które umożliwiają określenie stopnia nawodnienia sieci za pomocą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego.

Publikacja naukowców Wydziału Chemii jest dostępna w formacie open access na stronie pubs.rsc.org.

Polecamy również
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2
Wizyta konsula generalnego Republiki Słowacji
Wizyta konsula generalnego Republiki Słowacji
Polsko-francuskie rozmowy o współpracy naukowej w Collegium Novum
Polsko-francuskie rozmowy o współpracy naukowej w Collegium Novum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj