Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Środowisko naukowe za wzrostem nakładów na szkolnictwo wyższe

Środowisko naukowe za wzrostem nakładów na szkolnictwo wyższe

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Rada Główna Instytutów Badawczych, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" wystosowały wspólny apel w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa.


Jak podkreślają autorzy dokumentu, nauka i szkolnictwo wyższe, stanowiące najbardziej prorozwojowe we współczesnym świecie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, nie były w wystarczającym stopniu beneficjentami transformacji ustrojowej i głębokich przeobrażeń gospodarczych w Polsce po roku 1989. Uważają, że w interesie społeczeństwa i państwa polskiego jest znaczące zwiększanie nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. Pragną też zwrócić uwagę na wieloletnie zaniedbania dotyczące, np. poziomu wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego w relacji do średniej krajowej i płacy minimalnej.

"Stan pandemii Covid-19 pokazał w skali światowej ogromne znaczenie społeczne nauki, a także jej wkład w rozwój technologiczny. Pandemia uwidoczniła raz jeszcze, co wielokrotnie wskazywali sygnatariusze tego apelu, że wydatki na szeroko rozumianą naukę, nie są kosztem, ale inwestycją w przyszłość nas wszystkich. Nadszedł czas na podjęcie decyzji o znaczącym zwiększeniu nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę z budżetu państwa, w tym na wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni i instytucji naukowych. Także w kontekście wysokiej inflacji, kosztów energii i obniżaniu się realnych środków będących do dyspozycji uczelni, jak i wynagrodzeń pracowników. Czas na stworzenie młodemu pokoleniu naukowców takich warunków, aby chcieli i mogli realizować swoje kariery i aspiracje życiowe - z korzyścią dla społeczeństwa. Dlatego apelujemy do Parlamentu Rzeczypospolitej i Premiera RP o istotne i długofalowe zwiększenie" - czytamy w apelu.

Pod dokumentem podpisali się: przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego dr Janusz Szczerba oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" Dominik Szczukocki.

Polecamy również
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami <span lang="la">Academia Europaea</span>
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami Academia Europaea
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron