Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody dla absolwentek filmoznawstwa z UJ

Nagrody dla absolwentek filmoznawstwa z UJ

Joanna Krygier i Joanna Najbor zostały laureatkami V Konkursu im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis" we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

 

Komisja konkursowa przyznała dwie równorzędne Nagrody Główne, którymi uhonorowano mgr Joannę Krygier za pracę "Uniwersum, parodia i gra z konwencjami gatunkowymi. Działalność Grupy Filmowej Darwin na platformie YouTube", napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem dr hab. Jadwigi Hučkovej, prof. UJ oraz Patrycję Chuszcz z Uniwersytetu Łódzkiego.

W uzasadnieniu werdyktu Komisja Konkursowa stwierdziła, że Joanna Krygier bardzo przekonująco umieszcza klipy wideo w różnych kontekstach: filmoznawczym (uwagi o pojęciu autorskości, stylu), historii kina (zespół filmowy jako grupa twórcza, odniesienia do filmów fabularnych), zjawisk popkulturowych (komiks, remiks, parodia), tekstów kultury (mitologia, Biblia, Pismo Święte). Praca jest świetnym przykładem tego, jak można pisać o najnowszych zjawiskach medialnych. Autorka pracy sytuuje ważne zjawisko współczesnego pejzażu medialnego na tle badań vlogów i analiz utrzymanych w paradygmacie kultury remiksu. Znakomicie porządkuje materiał analityczny, interpretując go w wywodzie napisanym nienaganną polszczyzną.

Nagrodę II stopnia w konkursie zdobyła Joanna Najbor za pracę "Formy krajobrazowania Polski lokalnej w filmach fabularnych po 2015 roku", napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Radkiewicz . Według komisji Joanna Najbor dostarczyła nieoczywistych i oryginalnych interpretacji kilku najnowszych polskich filmów. Zestawienia obrazowania w różnych filmach świadczą o ich bardzo dobrej znajomości. Laureatka rzutuje swe rozważania na dobrze rozpoznane piśmiennictwo studiów nad krajobrazem, wywodzących się z paradygmatu "spatial turn", kontekstualizując uwagi odniesieniami do współczesnej literatury polskiej. 

Konkurs im. prof. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz upamiętnienie zmarłej w 2016 roku profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Polecamy również
Dwa obiekty UJ docenione w konkursie Modernizacja Roku 2020
Dwa obiekty UJ docenione w konkursie Modernizacja Roku 2020
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą <span lang="en">Frans Habraken Best Paper Award 2021</span>
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą Frans Habraken Best Paper Award 2021
Tłumaczka z UJ nagrodzona za przekład prozy Katheriny Mansfield
Tłumaczka z UJ nagrodzona za przekład prozy Katheriny Mansfield
UJ laureatem <lang="en">ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2020</lang>
UJ laureatem ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj