Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant Tango dla dr hab. Joanny Lewandowskiej-Łańcuckiej

Grant Tango dla dr hab. Joanny Lewandowskiej-Łańcuckiej

W ramach 5. edycji konkursu Tango do finansowania zakwalifikowano projekt badawczy "Hydrożelowe materiały hybrydowe do zastosowań w terapii osteoporozy i/lub regeneracji kości" kierowany przez dr hab. Joannę Lewandowską-Łańcucką z Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewidziany czas trwania projektu wynosi 15 miesięcy.


Konkurs Tango to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN) będące odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. Program adresowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez NCN. Wyłonione w konkursie projekty są w całości finansowane przez NCBR.

Celem przedsięwzięcia dr hab. Joanny Lewandowskiej-Łańcuckiej z Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów jest rozwijanie opracowanej w ramach projektu bazowego metodologii otrzymywania wielofunkcyjnych materiałów hydrożelowych, a także przeprowadzenie poszerzonego panelu badań biologicznych in vitro. Starzejące się społeczeństwo oraz dynamiczny rozwój cywilizacji sprzyjający niezdrowemu stylowi życia prowadzą do wielu schorzeń i urazów układu kostnego, zwiększając zapotrzebowanie na nowe biomateriały, które zapewniłyby aktywne uzupełnienia powstałych ubytków. W ramach projektu zaplanowano badania nad dwoma typami materiałów hybrydowych dedykowanych do odbudowy niewielkich ubytków kostnych w tym także stomatologicznych i osteoporotycznych. Projekt będzie obejmował również krytyczne prace koncepcyjne mające na celu dokonanie analizy rynku w zakresie komercyjnego wykorzystania jego rezultatów, a także ochronę własności intelektualnej uzyskanych produktów.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Polecamy również
Pierwsza doktorantka przeprowadzi na UJ badania w ramach programu Una-Her-Doc
Pierwsza doktorantka przeprowadzi na UJ badania w ramach programu Una-Her-Doc
Dwa obiekty UJ docenione w konkursie Modernizacja Roku 2020
Dwa obiekty UJ docenione w konkursie Modernizacja Roku 2020
Kampus UJ CM – wkrótce ruszy pierwszy etap rozbudowy
Kampus UJ CM – wkrótce ruszy pierwszy etap rozbudowy
Jubileusz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Jubileusz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj