Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany klimatyczne a emocje, czyli co robimy nad rzekami?

Zmiany klimatyczne a emocje, czyli co robimy nad rzekami?

Następstwa zmian klimatycznych widać na co dzień. Jednymi z nich są susze i powodzie wpływające bezpośrednio na rzeki i osoby mieszkające w ich pobliżu. Walka z tymi zagrożeniami jest możliwa jedynie, gdy wzrośnie poczucie odpowiedzialności społecznej za zmiany klimatyczne i otaczającą nas przyrodę.

Badacze z Instytutu Nauk o Środowisku UJ zajęli się problematyką odpowiedzialności za przyrodę na przykładzie rzek na obszarach wiejskich. Nadzór nad rzekami dotyczy zarówno decydentów, jak i lokalnych społeczności. Każdy z nich buduje relacje z przyrodą miejsc, w których mieszkają i które odwiedzają.

Ich badania pomogą zrozumieć, w jaki sposób wartości, które ludzie budują podczas pobytu i wypoczynku nad rzekami na obszarach wiejskich, przyczyniają się do większej troski o nasze rzeki. Innymi słowy, jak wypoczynek nad rzekami zmienia postrzeganie przyrody i relacje z nią. Badacze pytają w jakim stopniu i w jaki sposób emocje i wartości wykreowane w trakcie wypoczynku nad rzeką przekładają się na nadzór nad nią (ang. river stewardship). W szczególności interesuje ich, jakie formy wypoczynku sprzyjają tworzeniu się społecznego nadzoru nad rzekami i troski społeczeństwa o rzeki, jakie emocje i wartości odgrywają rolę w tych procesach, czym różni się stosunek do rzek lokalnych społeczności a odwiedzającymi miejscowości położone nad rzekami? O tym wszystkim badacze będą rozmawiać z mieszkańcami i turystami.

Badania będą prowadzone nad rzekami ważnymi dla społeczności lokalnych i atrakcyjnymi dla odwiedzających dany obszar. Wybrano rzeki lokalnie istotne, mając nadzieję na uchwycenie kompleksowości relacji pomiędzy wypoczynkiem a społecznym nadzorem nad rzekami. Dotychczas nikt tego nie badał.

Projekt oprócz wartości naukowych posiada aspekt praktyczny. Pomoże decydentom, instytucjom oświatowym i społecznym wypracować efektywne metody promowania wartości przebywania nad wodą i brania współodpowiedzialności za zarządzanie nią.

Polecamy również
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Profesor Krzysztof Pyrć uhonorowany medalem Polskiej Akademii Nauk
Profesor Krzysztof Pyrć uhonorowany medalem Polskiej Akademii Nauk
Olbrzymi sukces pierwszego hackatonu w Szpitalu Uniwersyteckim
Olbrzymi sukces pierwszego hackatonu w Szpitalu Uniwersyteckim
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj