Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemicy z UJ publikują kolejny artykuł w JACS

Chemicy z UJ publikują kolejny artykuł w JACS

W czasopiśmie naukowym "Journal of the American Chemical Society" (JACS) opublikowany został artykuł autorstwa członków Grupy Chemii Zeolitów – prof. Kingi Góry-Marek oraz dr inż. Karoliny Tarach zatytułowany "Molecular Understanding of the Catalytic Consequence of Ketene Intermediates under Confinement". Publikacja powstała we współpracy z naukowcami z Chińskiej Akademii Nauk (CAS,Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology).

Praca dotyczy badań transformacji ketenu będącego kluczowym półproduktem wielu procesów, w wyniku których dochodzi do utworzenia wiązania C-C. W publikacji wykazano, że przekształcenie ketenu w pożądane lub niepożądane produkty pośrednie, zależy od obecności pewnych elementów struktury katalizatorów zeolitowych. Elementy te, poprzez tzw. efekt uwięzienia, umożliwiają powstawanie metastabilnych jonów acyliowych kierujących ścieżkę reakcji do pożądanych produktów z jednoczesnym pominięciem niekorzystnej ścieżki dezaktywacji katalizatora. Tym samym udokumentowano wpływ efektu uwięzienia na katalityczne konsekwencje tworzenia aktywnych związków pośrednich w procesach katalitycznych z wykorzystaniem zeolitów.

Publikacja jest dostępna na stronie pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c08036.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu "Journal of the American Chemical Society" wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 15.419).

Polecamy również
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Zespół prof. Stefana Chłopickiego zdobył grant w pierwszym konkursie Weave-UNISONO NCN
Zespół prof. Stefana Chłopickiego zdobył grant w pierwszym konkursie Weave-UNISONO NCN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj