Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z MCB UJ

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z MCB UJ

Dr hab. Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (MCB UJ) został laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2021. Kapituła nagrodziła go za szereg publikacji w międzynarodowych czasopismach z obszaru biologii molekularnej, genetyki i biochemii. Gala wręczenia statuetek za rok 2020 i 2021 odbyła się 6 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Ideą Nagrody NCN w wysokości 50 tys. złotych jest wspieranie najwybitniejszych uczonych prowadzących badania na polu badań podstawowych w polskich jednostkach naukowych. Ustanowione w 2013 r. wyróżnienie przyznawane jest badaczom do 40. roku życia. W tej edycji do zgłaszania kandydatów uprawnionych było ponad 600 naukowców. Zgłosili oni 71 osób, spośród których w 2. etapie wyłoniono 6 finalistów, po 2 w każdym z 3 obszarów - nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Ostateczny wybór laureatów należał do kapituły nagrody złożonej z przedstawicieli NCN i jej fundatorów.

Dr hab. Sebastian Glatt otrzymał Nagrodę NCN w obszarze nauk o życiu. Kapituła uhonorowała go za przełomowe badania nad Elongatorem. Ten białkowy kompleks jest odpowiedzialny za modyfikacje chemiczne tRNA niezbędna dla stabilności proteomu i homeostazy w komórkach eukariotycznych. Odkrycia naukowe dokonane przez laureata doprowadziły do ustalenia struktury Elongatora, co umożliwiło dogłębne poznanie jego funkcji molekularnej i komórkowej oraz roli dla zdrowia człowieka. Badania te stanowią niezwykły przykład zazębienia się biologii strukturalnej z medycyną translacyjną. Dowodzą też, że dr hab. Sebastian Glatt jest światowej klasy autorytetem na polu badań strukturalnych tego białkowego kompleksu.

- Moja fascynacja biologią wywodzi się z bardzo wczesnego dzieciństwa. Moją podstawową pasją naukową jest próba zrozumienia, w jaki sposób białka są wytwarzane w naszych komórkach we właściwym czasie, we właściwym miejscu i jak są one nieprawidłowo regulowane podczas chorób człowieka. Jako ludzie lubimy rozumieć rzeczy poprzez ich obserwację. W biologii mamy ten problem, że makromolekuły, które regulują nasze komórki, są tak małe, że nie możemy ich zobaczyć na własne oczy. Dlatego też musimy stosować metody biologii strukturalnej. W mojej grupie badawczej specjalizujemy się w badaniu trójwymiarowego kształtu białek i kwasów nukleinowych za pomocą mikroskopii krioelektronowej i krystalografii - mówi dr hab. Sebastian Glatt.

I dodaje: - Nagrody takie jak ta otrzymuje się indywidualnie, ale pracuje na nie cały zespół. Chciałbym więc podziękować wszystkim młodym naukowcom, którzy pracowali ze mną przez ostatnie lata, dzięki którym było to możliwe, a także innym partnerom. Chcę też oczywiście podkreślić rolę NCN, które zapewniło nam środki i wsparcie dla wszystkich naszych projektów badawczych.

W obszarze nauk ścisłych i technicznych nagrodzono prof. Yonatana Gutmana z Instytutu Matematycznego PAN za przełomowe wyniki dotyczące układów dynamicznych. Laureatem w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce został dr Paweł Polkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi badania petroglifów w Oazie Dachla w Egipcie.

Dzisiejsza gala była również okazją do wręczenia nagród Narodowego Centrum Nauki za rok 2020, ponieważ ze względu na sytuację pandemiczną uroczystość nie mogła się wówczas odbyć. Statuetki odebrali: prof. Jakub Growiec (Szkoła Główna Handlowa Warszawie) , prof. Wojciech Fendler (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) i dr hab. Michał Tomza (Uniwersytet Warszawski).


Dr hab. Sebastian Glatt ukończył studia na kierunku genetyka i mikrobiologia na Uniwersytecie Wiedeńskim w 2004 roku. Tam też 3 lata później z wyróżnieniem obronił doktorat. W latach 2008-2015 prowadził badania w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu. Od ponad 6 lat pracuje w MCB UJ, w którym 2019 roku sprawuje funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Kieruje także zespołem laboratoryjnym Cryo-EM przy Krajowym Centrum Kriomikroskopii Elektronowej.

Zainteresowania laureata od dawna skupiają się wokół złożonych mechanizmów molekularnych, które poprzez aktywację ekspresji wybranych grup genów umożliwiają komórkom reprodukcję, dostosowanie się do zmiennych warunków środowiska oraz dalszą specjalizację. Badania jego zespołu dotyczą zwłaszcza strukturalnej i funkcjonalnej charakterystyki enzymów modyfikujących cząsteczki tRNA oraz innych czynników regulujących syntezę białek. Dokładniejsze poznanie mechanizmów komórkowych badanych przez niego ma duże znaczenie kliniczne, gdyż toruje drogę do rozwoju nowych metod diagnostycznych i leczniczych.

Naukowiec z MCB UJ jest laureatem wielu grantów i nagród, w tym m.in. EMBO Installation Grant, Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W grudniu ub. r. otrzymał prestiżowy Consolidator Grant ERC w wysokości niemal 2 mln euro. Wraz z zespołem uhonorowany został również Nagrodą Miasta Krakowa 2020.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Biblioteka Kraków nagrodziła doktoranta z Instytutu Archeologii UJ
Biblioteka Kraków nagrodziła doktoranta z Instytutu Archeologii UJ
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj