Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z UJ w radzie odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii Rozwoju Krakowa

Naukowcy z UJ w radzie odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii Rozwoju Krakowa

15 października zainaugurowano działalność Rady Strategii. Rada to zespół ekspertów reprezentujący środowiska naukowo-badawcze, biznesowe, organizacje pozarządowe i instytucje związane z rozwojem miasta. Celem jej działalności jest wsparcie wiedzą oraz doświadczeniem procesów planistycznych i realizacyjnych "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030".

Spotkanie inauguracyjne poświęcone było przedstawieniu i omówieniu zadań Rady, celów i kierunków Strategii. Tym samym, zapoczątkowano także konsultacje eksperckie i społeczne związane ze strategią rozwoju Krakowa.

W składzie Rady zasiada rektor UJ prof. Jacek Popiel, a także naukowcy reprezentujący Uniwersytet Jagielloński:

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ – Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
 • dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ,
 • dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ – Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii UJ,
 • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ – Instytut Socjologii UJ,
 • prof. dr hab. Jacek Purchla – Przewodniczący Rady Uczelni  UJ,
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ – Instytut Socjologii UJ.

Do zadań Rady należy merytoryczne wsparcie, w szczególności w zakresie poszczególnych celów strategicznych:

 • procesu monitorowania Strategii Rozwoju Krakowa przez opiniowanie corocznych raportów z realizacji strategii zawierających dane o stopniu osiągnięcia celów, zrealizowanych działaniach i poniesionych z tego tytułu nakładach finansowych;
 • procesu ewaluacji realizacji Strategii poprzez aktywne uczestnictwo w procesie ewaluacji on-going i ewaluacji ex-post oraz formułowanie opinii do raportów z monitoringu i ewaluacji;
 • procesu identyfikacji, diagnozy aktualnych wyzwań i kluczowych czynników zmian na podstawie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem corocznych raportów z realizacji Strategii, danych w Banku Informacji o Mieście i Metropoli oraz informacji pochodzących z własnych źródeł, a także wiedzy eksperckiej;
 • procesu aktualizacji Strategii poprzez aktywne uczestnictwo w poszczególnych etapach prac nad jej aktualizacją;
 • procesu promocji Strategii przez udział w debatach publicznych lub publikację opinii dotyczących rozwoju Miasta na stronie internetowej Strategii.

 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 658. rok akademicki
Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 658. rok akademicki
Stowarzyszenie Absolwentów UJ ma nową siedzibę
Stowarzyszenie Absolwentów UJ ma nową siedzibę
Profesor Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Józefa Dietla
Profesor Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Józefa Dietla
Posiedzenie Rady Uczelni i Kolegium Rektorskiego UJ
Posiedzenie Rady Uczelni i Kolegium Rektorskiego UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron