Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Wojciech Żurek doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Żurek doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

25 października do grona doktorów honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dołączył profesor Wojciech Żurek. Wybitny specjalista w dziedzinie fizyki kwantowej uhonorowany został najwyższą godnością przyznawaną przez uniwersytet podczas uroczystego posiedzenia Senatu uczelni, które odbyło się w auli Collegium Novum UJ. Profesor Wojciech Żurek pracuje w Los Alamos National Laboratory (USA). Specjalizuje się w fizyce teoretycznej.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany prof. Żurkowi, uczonemu o światowej sławie, którego liczne osiągnięcia mają fundamentalne znaczenie dla fizyki kwantowej i statystycznej oraz astrofizyki, m. in.  za: fundamentalne badania nad zjawiskami dekoherencji i wyjaśnienie, jak własności klasyczne obserwowanego świata wyłaniają się w wyniku oddziaływań i korelacji układu kwantowego z innymi układami otoczenia; za udowodnienie niemożności replikowania („klonowania”) nieznanych stanów kwantowych, co stanowi współcześnie podstawę kwantowej kryptografii i kwantowego przekazu informacji; za rozwinięcie teorii dynamicznych przejść fazowych i podanie mechanizmu (Kibble’a - Żurka) pojawiania się w nich defektów topologicznych oraz za wieloletnie pielęgnowanie związków z polskim środowiskiem naukowym, w tym opiekę nad młodymi badaczami z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność naukowa profesora  Żurka jest dwutorowa. Od roku 1981. zajmuje się on fundamentalnymi problemami fizyki kwantowej, m. in., dekoherencją, kwestią reguły Borna i teorią pomiarów na układach kwantowych. Uzyskane przez niego w tej dziedzinie wyniki mają nie tylko ogromne znaczenie poznawcze, ale też stanowią teoretyczne podstawy dla konstrukcji komputerów kwantowych. Profesor Żurek jest również wiodącym badaczem w dziedzinie przejść fazowych, specjalizującym się w tzw. dynamicznych przejściach fazowych.

Prof. Jakub Zakrzewski w wygłoszonej laudacji przypomniał, że, kiedy na początku lat osiemdziesiątych XX w. profesor Żurek zajął się problemami współczesnej interpretacji mechaniki kwantowej i analizą przejścia od mechaniki kwantowej do klasycznej, była to niszowa tematyka badań.

- Zajmowanie się ,,interpretacją mechaniki kwantowej’’ 40 lat temu uchodziło w najlepszym razie za niegroźne dziwactwo, niekoniecznie ułatwiające młodemu adeptowi nauki dalszą karierę akademicką. Jednak Wojciech Żurek różnił się od większości ,,interpretatorów’’ utrzymując, że mechanika kwantowa sama potrafi dostarczyć swojej interpretacji. Przełomu dokonały wówczas dwa wydarzenia – zaproponowana przez Richarda Feynmana koncepcja komputerów kwantowych jak i opublikowanie przez Johna Archibalda Wheelera i Wojciecha Żurka w formie książkowej zbioru artykułów dotyczących fundamentalnych aspektów mechaniki kwantowej. Polski naukowiec rozwijając zapoczątkowaną przez Zeha teorię dekoherencji, przez szereg lat konsekwentnej pracy pokazał jak świat klasyczny wynika z mechaniki kwantowej i rozwinął współczesną teorię pomiaru wykraczając poza mało satysfakcjonujący, standardowy obraz „kolapsu funkcji falowej” – mówił laudator.

Prof. Wojciech Żurek jest nie tylko bardzo znanym i cenionym fizykiem, ale także znakomitym, porywającym wykładowcą. Od wielu lat inicjuje i angażuje się w aktywną współpracę fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego z Los Alamos National Laboratory. Przyczynił się do rozwoju naukowego wielu studentów UJ, którzy m.in. dzięki stażom podoktorskim w Jego grupie mieli i mają możliwość realizacji swoich ambicji naukowych w międzynarodowych warunkach. Prof. Wojciech Żurek prowadzi wspólne badania z grupą profesora Jacka Dziarmagi z Instytutu Fizyki UJ. Z grupą krakowską opublikował ponad 30 wysoko cytowanych artykułów naukowych. Jest częstym gościem konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Fizyki UJ – w tym Szkoły Fizyki Teoretycznej i Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics. Jego prace i niesłabnący entuzjazm poznawczy stanowią bezsprzecznie inspirację dla młodych adeptów fizyki, a nazwisko wymieniane jest również w komentarzach publikowanych przez Komitet Noblowski.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron