Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miniatura 5 dla kolejnych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miniatura 5 dla kolejnych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Następnych 9 badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 5. Zaplanowane działania opiewają na ponad 350 tys. złotych.

 


Na opublikowanej 17 listopada br. 4. liście rankingowej konkursu Miniatura 5 znalazło się 9 naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • dr Elżbieta Karnas (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Metody inżynierii genetycznej jako narzędzie w badaniach nad molekularnym mechanizmem wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z komórek iPS na komórki krwiotwórcze krwi pępowinowej",
  • dr Jagoda Drąg (Wydział Farmaceutyczny) - "Udział kaweoliny-1 w patomechanizmie diabetogennego działania statyn",
  • dr Dominika Kaniecka (Wydział Filologiczny) - "Muzeum Literatury i Sztuki Teatralnej Bośni i Hercegowiny - niewygodne dziedzictwo kulturowe",
  • dr Alicja Kamińska (Wydział Biologii) - "Rola sygnalizacji z udziałem receptora LXR w kontroli immunomodulacyjnych funkcji komórek Sertoliego",
  • dr hab. Janusz Konstanty-Kalandyk (Wydział Lekarski) - "Ocena histopatologiczna zmian naciekowych w opłucnej u pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV2 - pilot study",
  • dr Gabriela Grzybek (Wydział Chemii) - "Efekty promocyjne dotacji potasem katalizatora zeolitowego modyfikowanego kobaltem do procesu reformingu parowego etanolu",
  • dr Klaudia Lustyk (Wydział Farmaceutyczny) - "Ocena aktywności prokognitywnej związku HBK-10, antagonisty receptorów 5HT1A oraz D2 o działaniu przeciwdepresyjnym",
  • dr hab. Agnieszka Kuszewska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) - "Pomiędzy sprawczością a schronieniem: rola 'małych potęg' w ewoluującym ładzie międzynarodowym. Nepal jako studium przypadku",
  • dr Magdalena Skóra (Wydział Lekarski) - "Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej bromaminy T".

Lista wszystkich działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępna jest na stronie ncn.gov.pl.

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Polecamy również
Ponad 64 mln zł dla badaczy z UJ od Narodowego Centrum Nauki
Ponad 64 mln zł dla badaczy z UJ od Narodowego Centrum Nauki
Badaczki z UJ nagrodzone w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Badaczki z UJ nagrodzone w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Badacze z UJ z Nagrodami Naukowymi "Polityki"
Badacze z UJ z Nagrodami Naukowymi "Polityki"
Stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z UJ
Stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron