Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powołano nowego dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Powołano nowego dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację dr. hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (USD). Kandydaturę tę wskazała komisja powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego, której posiedzenie odbyło się 3 listopada br.

Nowy dyrektor rozpoczął wykonywanie obowiązków 22 listopada.

Najpilniejszym zadaniem, z którym zmierzy się nowy dyrektor, niewątpliwie będzie stabilizacja sytuacji finansowej i kadrowej szpitala. Przypomnijmy, że ze względu na trudną sytuację ekonomiczną placówki, a także pogłębiające się problemy kadrowe, początkiem października br. rezygnację ze stanowiska złożył jego poprzednik prof. Krzysztof Fyderek.

"W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej szpital się znalazł, tylko pełne wsparcie kadry zarządzającej i personelu wspomagającego dla personelu medycznego, partnerska współpraca oraz zaangażowanie wszystkich pracowników pozwolą mieć nadzieję, że szpital będzie nadal kontynuował swoją misję, którą najlepiej oddaje motto wyryte na jego murach 'Życie dziecka najwyższym dobrem'" - czytamy w koncepcji pracy przedstawionej przez dr. hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ przed komisją konkursową.

Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz innych międzynarodowych uczelni. Posiada stopień doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Członek Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, założyciel i organizator Centrum Badań Klinicznych, którego przez klika lat był dyrektorem naczelnym. W przeszłości wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli oraz Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Piastował także liczne funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Celem jego działalności jest ratowanie życia i zdrowia dzieci już od pierwszych dni życia, aż do ukończenia 18. roku życia. Szpital działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych, dzięki czemu zapewnia największą kompleksowość leczenia. Placówka dysponuje również pełnym spektrum możliwości diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Łącznie w USD funkcjonują 22 oddziały i 32 specjalistyczne poradnie. Szpital dysponuje ponad 400 łóżkami.

Szpital stanowi również bazę dydaktyczną i badawczą dla Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, w którym odbywa się proces kształcenia przyszłej kadry medycznej. Prowadzi także liczne badania naukowe.

Polecamy również
Kraków nagrodził badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA]
Kraków nagrodził badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA]
Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb
Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb
Naukowcy z UJ w gronie nowych członków PAN i AMU PAN
Naukowcy z UJ w gronie nowych członków PAN i AMU PAN
Dr Łukasz Lamża nagrodzony w konkursie Popularyzator Nauki
Dr Łukasz Lamża nagrodzony w konkursie Popularyzator Nauki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron