Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

200 mln zł na badania z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego

200 mln zł na badania z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim, dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzyma ok. 200 mln zł. Środki te zapewnią utrzymanie unikatowego instrumentarium Centrum i bezpłatny dostęp do niego dla wszystkich grup badawczych przez kolejnych 5 lat. Otrzymane finansowanie umożliwi także prace rozwojowe oraz działania aktywizujące krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz kriomikroskopii. Będą one realizowane przy użyciu infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Badania naukowe i prace rozwojowe będą realizowane przez użytkowników krajowych i zagranicznych, w tym pochodzących z krajów członkowskich europejskiego Konsorcjum na rzecz Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (CERIC-ERIC).

W latach 2021-2025 Uniwersytet Jagielloński na realizację przedsięwzięcia otrzyma wsparcie w wysokości ok. 200 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zapewnienie gotowości infrastruktury badawczej NCPS SOLARIS do prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych, działań aktywizujących środowisko naukowe w Polsce i za granicą. Celem jest nawiązanie i rozwijanie współpracy naukowej w zakresie wykorzystywania oraz maksymalizacji potencjału NCPS SOLARIS, a także prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz zwiększenia liczby użytkowników infrastruktury badawczej NCPS SOLARIS z kraju i z zagranicy.

Wśród korzyści płynących z realizacji przedsięwzięcia można wymienić m.in. zapewnienie stabilnego źródła finansowania jednego z najbardziej konkurencyjnych w skali europejskiej ośrodków badawczych i umożliwienie jego funkcjonowania w sposób ciągły i niezawodny, pełne wykorzystanie możliwości badawczych NCPS SOLARIS przez podmioty z Polski i zagranicy, a także wiedzy niezbędnej z punktu widzenia ochrony zdrowia oraz nowoczesnej gospodarki.

Uniwersytecki synchrotron jest pierwszym w Polsce tak wielkiej skali urządzeniem badawczym i jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Europie. Został wybudowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środków krajowych. NCPS SOLARIS zapewnia dostęp do szerokiego i unikalnego zasobu technik eksperymentalnych znajdujących zastosowanie w wielu dziedzinach badań zarówno podstawowych, jak i stosowanych, tj. biologia, chemia, fizyka, medycyna, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, farmakologia oraz geologia.

Od 2018 r. z usług Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS skorzystali naukowcy z 31 polskich jednostek badawczych oraz 26 instytucji zagranicznych. Czas badawczy jest rozdzielany w drodze otwartych konkursów pomiędzy zainteresowane grupy badawcze. Jedynym kryterium decydującym o dostępie jest doskonałość naukowa oceniana przez międzynarodowy panel ekspertów.

Niezwykle ważne w kontekście trwającej pandemii koronawirusa są działające w ramach NCPS SOLARIS krajowe centrum kriomikroskopii elektronowej oraz budowana krystalograficzna linia badawcza. Stanowią one zaplecze aparaturowe o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nauk biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii strukturalnej patogenów. Dostępność centrum kriomikroskopii elektronowej w NCPS SOLARIS znacząco zwiększa możliwości badawcze infrastruktury. Ułatwia to polskim naukowcom ubieganie się o najbardziej prestiżowe granty badawcze w Europie i na świecie.

Wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej NPCS SOLARIS / fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki

Polecamy również
Jak chemioterapia wpływa na układ krążenia kobiet z rakiem piersi?
Jak chemioterapia wpływa na układ krążenia kobiet z rakiem piersi?
Srebrny medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Srebrny medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Krakowscy rektorzy stanowczo za małopolską uchwałą antysmogową
Krakowscy rektorzy stanowczo za małopolską uchwałą antysmogową
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron