Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pakiet medyczny w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pakiet medyczny w Uniwersytecie Jagiellońskim

20 grudnia prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak podpisał z firmą PZU Zdrowie S.A. umowę na świadczenie usług prywatnej opieki zdrowotnej dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane popularnie pakietem medycznym. Jego wprowadzenie stanowi realizację jednego ze zobowiązań zawartych w niedawno przyjętej Strategii Rozwoju UJ do roku 2030, związanego z poprawą atrakacyjności pracy w Uniwersytecie.

Podpisy na umowie złożyli: ze strony UJ prorektor prof. Piotr Jedynak i kwestor Teresa Kapcia, a ze strony PZU Zdrowie - prezes zarządu Anna Janiczek oraz członek zarządu Kazimierz Kuberski.

Pakietem medycznym zostaną objęci wszyscy pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wyrażą zainteresowanie dostępem do bardzo szerokiego zakresu świadczeń zdrowotnych. Pracownicy będą mogli również, na zasadzie indywidualnych deklaracji, wskazać - jako uczestników pakietu medycznego - osoby bliskie. Szczegóły związane z wariantami pakietu, jego ogólnymi zasadami, zakresem świadczeń, warunkami finansowania oraz harmonogramem wdrożenia zostaną przesłane pracownikom UJ na skrzynki pocztowe w najbliższym czasie.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS
Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS
Wybrano laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2021
Wybrano laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2021
Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci
Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci
10. Mistrzostwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w narciarstwie alpejskim
10. Mistrzostwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w narciarstwie alpejskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron