Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z UJ będą pracować nad systemem wzmacniającym zmysły

Badacze z UJ będą pracować nad systemem wzmacniającym zmysły

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podjęła decyzję o finansowaniu 10 projektów, które będą realizowane w latach 2022-23 przez polskie i niemieckie instytucje akademickie i naukowe. W gronie laureatów konkursu jest dr Artur Gunia z Wydziału Filozoficznego UJ, który wraz z naukowcami z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Osnabrück opracuje prototyp systemu nasilającego postrzeganie bezpieczeństwa i oceni jego wpływ poznawczy na użytkowników.

Organizatorami konkursu na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec są Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań, które musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Dr Artur Gunia z Instytutu Filozofii UJ zajmie się bezpieczeństwem, które jest jedną z nadrzędnych wartości zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Wskazują na to rozważania aksjologiczne oraz koncepcje psychologiczno-ekonomiczne. Pomimo że ewolucyjnie człowiek został wyposażony w reakcje instynktowne chroniące go przed niebezpieczeństwem, to jednak bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo czasem bywa trudne do oceny. Wymaga to od niego wiedzy i podjęcia pracy umysłowej do właściwego rozpoznania danego zjawiska. Tam gdzie człowiek nie został wyposażony w odpowiedni zmysł, z pomocą przychodzi technologia.

Celem proponowanego projektu jest opracowanie struktury wzmocnienia percepcyjnego oddziałującego na zmysły przy pomocy technologii kognitywnych dla lepszego zapewnienia bezpieczeństwa jednostek i społeczeństwa. Jest to perspektywa długookresowej współpracy nad multimodalną architekturą świadomości. Realizacja tego ogólnego założenia wymaga przyjęcia w projekcie 2 szczegółowych scenariuszy: rowerowego - odnoszącego się do dostarczania różnymi kanałami zmysłowymi subtelnych informacji o obiektach i ich odległości od rowerzysty oraz dystansu społecznego - obejmującego przekazanie subtelnych informacji różnymi kanałami zmysłowymi o bliskości względem innych osób lub obiektów.

W ramach powyższych założeń w proponowanym projekcie partnerskim naukowcy z Krakowa i Osnabrück zamierzają zrealizować kilka szczegółowych celów, w tym. m.in. wyznaczenie najlepszych kanałów zmysłowych odbioru informacji o potencjalnych zagrożeniach w 2 powyższych scenariuszach oraz reprezentacja informacji będących niewidocznymi w polu widzenia, bądź nieuświadamianymi, tak by stanowiły one wartość dla użytkownika. W planach jest też stworzenie prototypu technologii rozpoznania zjawisk niebezpiecznych w odniesieniu do dystansu oraz reprezentacja tych informacji różnymi kanałami zmysłowymi, a także analiza efektywności proponowanego systemu wzmocnienia poznawczego na podstawie badań użytkownika.

Zadania przedstawione w projekcie wymagają zaangażowania obydwu stron. Planowane działania inżynieryjne (zaprojektowanie architektury, stworzenie prototypu, testowanie prototypu) oraz badania doświadczeń użytkowników zostaną przeprowadzone przez polskich i niemieckich naukowców. Konceptualne założenia badań będą konsultowane przez badaczy w cyklicznych seminariach za pośrednictwem narzędzi do wideokonferencji. Implementacja rozwiązań związanych z prototypem bezpieczeństwa oraz badania doświadczeń użytkowników będą wymagać wyjazdów każdego z zespołów do kraju partnera.

Polecamy również
Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS
Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS
Wybrano laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2021
Wybrano laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2021
Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci
Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci
Profesor Stanisław Kistryn wiceprzewodniczącym RGNiSW
Profesor Stanisław Kistryn wiceprzewodniczącym RGNiSW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron