Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z UJ będą pracować nad systemem wzmacniającym zmysły

Badacze z UJ będą pracować nad systemem wzmacniającym zmysły

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podjęła decyzję o finansowaniu 10 projektów, które będą realizowane w latach 2022-23 przez polskie i niemieckie instytucje akademickie i naukowe. W gronie laureatów konkursu jest dr Artur Gunia z Wydziału Filozoficznego UJ, który wraz z naukowcami z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Osnabrück opracuje prototyp systemu nasilającego postrzeganie bezpieczeństwa i oceni jego wpływ poznawczy na użytkowników.

Organizatorami konkursu na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec są Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań, które musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Dr Artur Gunia z Instytutu Filozofii UJ zajmie się bezpieczeństwem, które jest jedną z nadrzędnych wartości zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Wskazują na to rozważania aksjologiczne oraz koncepcje psychologiczno-ekonomiczne. Pomimo że ewolucyjnie człowiek został wyposażony w reakcje instynktowne chroniące go przed niebezpieczeństwem, to jednak bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo czasem bywa trudne do oceny. Wymaga to od niego wiedzy i podjęcia pracy umysłowej do właściwego rozpoznania danego zjawiska. Tam gdzie człowiek nie został wyposażony w odpowiedni zmysł, z pomocą przychodzi technologia.

Celem proponowanego projektu jest opracowanie struktury wzmocnienia percepcyjnego oddziałującego na zmysły przy pomocy technologii kognitywnych dla lepszego zapewnienia bezpieczeństwa jednostek i społeczeństwa. Jest to perspektywa długookresowej współpracy nad multimodalną architekturą świadomości. Realizacja tego ogólnego założenia wymaga przyjęcia w projekcie 2 szczegółowych scenariuszy: rowerowego - odnoszącego się do dostarczania różnymi kanałami zmysłowymi subtelnych informacji o obiektach i ich odległości od rowerzysty oraz dystansu społecznego - obejmującego przekazanie subtelnych informacji różnymi kanałami zmysłowymi o bliskości względem innych osób lub obiektów.

W ramach powyższych założeń w proponowanym projekcie partnerskim naukowcy z Krakowa i Osnabrück zamierzają zrealizować kilka szczegółowych celów, w tym. m.in. wyznaczenie najlepszych kanałów zmysłowych odbioru informacji o potencjalnych zagrożeniach w 2 powyższych scenariuszach oraz reprezentacja informacji będących niewidocznymi w polu widzenia, bądź nieuświadamianymi, tak by stanowiły one wartość dla użytkownika. W planach jest też stworzenie prototypu technologii rozpoznania zjawisk niebezpiecznych w odniesieniu do dystansu oraz reprezentacja tych informacji różnymi kanałami zmysłowymi, a także analiza efektywności proponowanego systemu wzmocnienia poznawczego na podstawie badań użytkownika.

Zadania przedstawione w projekcie wymagają zaangażowania obydwu stron. Planowane działania inżynieryjne (zaprojektowanie architektury, stworzenie prototypu, testowanie prototypu) oraz badania doświadczeń użytkowników zostaną przeprowadzone przez polskich i niemieckich naukowców. Konceptualne założenia badań będą konsultowane przez badaczy w cyklicznych seminariach za pośrednictwem narzędzi do wideokonferencji. Implementacja rozwiązań związanych z prototypem bezpieczeństwa oraz badania doświadczeń użytkowników będą wymagać wyjazdów każdego z zespołów do kraju partnera.

Polecamy również
Jak chemioterapia wpływa na układ krążenia kobiet z rakiem piersi?
Jak chemioterapia wpływa na układ krążenia kobiet z rakiem piersi?
Srebrny medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Srebrny medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Krakowscy rektorzy stanowczo za małopolską uchwałą antysmogową
Krakowscy rektorzy stanowczo za małopolską uchwałą antysmogową
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron