Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak tworzyć przyjazną przestrzeń w mieście? Badania uczonych z UJ

Jak tworzyć przyjazną przestrzeń w mieście? Badania uczonych z UJ

Zespół badawczy dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazł się w czołówce laureatów międzynarodowego konkursu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities. Projekt „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto” zostanie zrealizowany z partnerami z Holandii i Rumunii.


Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki (NCN) współpracuje od 2015 roku, wspiera badaczy realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty odpowiadające na wyzwania miast i obszarów zurbanizowanych. W ostatnim konkursie EN-UTC Call 2021 można było składać wnioski dotyczące budowy i rozwoju kompetencji w zakresie transformacji miast i obszarów zurbanizowanych. Tematyka zgłoszonych projektów mogła obejmować zagadnienia, tj. Urban circular economies, Community-based developments and urban innovation ecosystems czy Robust and resilient urban infrastructure and built environment. O finansowanie mogły starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów naukowców, pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem polskiego środowiska naukowego. W programie złożono 152 międzynarodowe wnioski badawcze, z czego aż 50 z udziałem polskich zespołów badawczych. Finansowanie otrzymało łącznie 16 projektów na kwotę 16,8 mln euro. 5 z nich z udziałem badaczy z Polski przyznano łącznie 4,8 mln zł, z czego NCN przekazało na ten cel prawie 4 mln zł.

Projekt dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ, który dostał dofinansowanie, będzie nie tylko miał komponent badawczy określający, w jaki sposób miasta mogą współtworzyć zrównoważone i przyjazne dla wszystkich przestrzenie bez względu na wiek, ale też aplikacyjny. Współpraca partnerów z uwzględnieniem wniosków z badań pozwoli zbudować system informacyjny odpowiadający potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców miast. W ramach projektu będą tworzone, testowane i oceniane rozwiązania w zakresie polityk miejskich uwzględniające zmiany demograficzne, które będzie można rekomendować także dla innych miast europejskich.

"Populacje miast coraz bardziej się starzeją. Aby odpowiadać na związane z tym faktem potrzeby, 1100 miast przystąpiło do inicjatywy Global Network for Age Friendly Cities and Communities Światowej Organizacji Zdrowia, w ramach której uczestniczą w pięcioletnich cyklach planowania, wdrażania i oceny. Tereny zabudowane i zielone, budynki, transport i miejsca publiczne to przestrzenie, które powinny być dostosowane do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Należące do inicjatywy miasta położone w Holandii, Polsce i Rumunii chcą odpowiadać na te potrzeby i opracowywać strategie w oparciu o głosy seniorów. Celem projektu prowadzonego przez dr hab. Perek-Białas, prof. UJ jest stworzenie platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń, która mogłaby być wykorzystywana zarówno przez osoby starsze, jak i władze miejskie do projektowania bardziej przyjaznych przestrzeni miejskich" - czytamy w opisie projektu.

Uniwersytet Jagielloński jest liderem polskiego zespołu, w skład którego wchodzi również Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Gmina Miejska Kraków i Gmina Miejska Wrocław. Koordynatorem całego projektu realizowanego w partnerstwie międzynarodowym jest prof. Joost van Hoof z Haskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych. Konsorcjum projektu obejmuje partnerów z Holandii, Polski oraz Rumunii. Rozpoczęcie jego realizacji planowane jest w marcu 2022 roku.

Szczegółowe wyniki konkursu oraz opisy wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania dostępne są na stronie sieci JPI Urban Europe.

Polecamy również
Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS
Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS
Wybrano laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2021
Wybrano laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2021
Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci
Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci
Profesor Stanisław Kistryn wiceprzewodniczącym RGNiSW
Profesor Stanisław Kistryn wiceprzewodniczącym RGNiSW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron