Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak tworzyć przyjazną przestrzeń w mieście? Badania uczonych z UJ

Jak tworzyć przyjazną przestrzeń w mieście? Badania uczonych z UJ

Zespół badawczy dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazł się w czołówce laureatów międzynarodowego konkursu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities. Projekt „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto” zostanie zrealizowany z partnerami z Holandii i Rumunii.


Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki (NCN) współpracuje od 2015 roku, wspiera badaczy realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty odpowiadające na wyzwania miast i obszarów zurbanizowanych. W ostatnim konkursie EN-UTC Call 2021 można było składać wnioski dotyczące budowy i rozwoju kompetencji w zakresie transformacji miast i obszarów zurbanizowanych. Tematyka zgłoszonych projektów mogła obejmować zagadnienia, tj. Urban circular economies, Community-based developments and urban innovation ecosystems czy Robust and resilient urban infrastructure and built environment. O finansowanie mogły starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów naukowców, pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem polskiego środowiska naukowego. W programie złożono 152 międzynarodowe wnioski badawcze, z czego aż 50 z udziałem polskich zespołów badawczych. Finansowanie otrzymało łącznie 16 projektów na kwotę 16,8 mln euro. 5 z nich z udziałem badaczy z Polski przyznano łącznie 4,8 mln zł, z czego NCN przekazało na ten cel prawie 4 mln zł.

Projekt dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ, który dostał dofinansowanie, będzie nie tylko miał komponent badawczy określający, w jaki sposób miasta mogą współtworzyć zrównoważone i przyjazne dla wszystkich przestrzenie bez względu na wiek, ale też aplikacyjny. Współpraca partnerów z uwzględnieniem wniosków z badań pozwoli zbudować system informacyjny odpowiadający potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców miast. W ramach projektu będą tworzone, testowane i oceniane rozwiązania w zakresie polityk miejskich uwzględniające zmiany demograficzne, które będzie można rekomendować także dla innych miast europejskich.

"Populacje miast coraz bardziej się starzeją. Aby odpowiadać na związane z tym faktem potrzeby, 1100 miast przystąpiło do inicjatywy Global Network for Age Friendly Cities and Communities Światowej Organizacji Zdrowia, w ramach której uczestniczą w pięcioletnich cyklach planowania, wdrażania i oceny. Tereny zabudowane i zielone, budynki, transport i miejsca publiczne to przestrzenie, które powinny być dostosowane do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Należące do inicjatywy miasta położone w Holandii, Polsce i Rumunii chcą odpowiadać na te potrzeby i opracowywać strategie w oparciu o głosy seniorów. Celem projektu prowadzonego przez dr hab. Perek-Białas, prof. UJ jest stworzenie platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń, która mogłaby być wykorzystywana zarówno przez osoby starsze, jak i władze miejskie do projektowania bardziej przyjaznych przestrzeni miejskich" - czytamy w opisie projektu.

Uniwersytet Jagielloński jest liderem polskiego zespołu, w skład którego wchodzi również Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dr hab. Jan Kazak, prof. UPWr) oraz Gmina Miejska Kraków i Gmina Miejska Wrocław. Koordynatorem całego projektu realizowanego w partnerstwie międzynarodowym jest prof. Joost van Hoof z Haskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych. Konsorcjum projektu obejmuje partnerów z Holandii, Polski oraz Rumunii. Rozpoczęcie jego realizacji planowane jest w marcu 2022 roku.

Szczegółowe wyniki konkursu oraz opisy wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania dostępne są na stronie sieci JPI Urban Europe.

Polecamy również
Jak chemioterapia wpływa na układ krążenia kobiet z rakiem piersi?
Jak chemioterapia wpływa na układ krążenia kobiet z rakiem piersi?
Srebrny medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Srebrny medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Krakowscy rektorzy stanowczo za małopolską uchwałą antysmogową
Krakowscy rektorzy stanowczo za małopolską uchwałą antysmogową
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron