Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci

Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci

Dyrekcja Generalna Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w przewodniku "Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans", dotyczącym planów równości płci na uczelniach, wyróżniła Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ (DB UJ) za podejmowanie działań w zakresie równości płci.

 

W dokumencie wskazano, że działania Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ koncentrują się w obszarze równości płci. W ramach wyróżnienia podkreślono, że wśród działań podejmowanych przez DB UJ jest identyfikowanie przejawów nierówności płci na uczelni, podnoszenie świadomości w tym obszarze oraz zapewnianie wsparcia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Wskazano również, że DB UJ realizuje we współpracy z Instytutem Socjologii UJ finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt "Systemowe zmiany w instytucjach poprzez rozwijanie planów równości płci".

Przewodnik "Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans" został przygotowany w ramach realizacji jednego z priorytetów Unii Europejskiej, jakim jest propagowanie równości płci w obszarze badań i innowacji poprzez zmianę instytucjonalną.

Kierowana do państw członkowskich UE Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025 przyjęła za główny cel wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Program ramowy Horyzont Europa na lata 2021-2027 wyznacza równość płci jako priorytet, którego celem jest zwiększenie poziomu równouprawnienia wśród badaczy. Oznacza to m.in., że uczelnie wyższe z siedzibą w państwie członkowskim UE, które będą aplikować do programu Horyzont Europa o granty na realizację projektów badawczych, zobowiązane zostały do opracowania i wdrożenia planu działań w zakresie równości płci.

Plan równości płci ma być instrumentem promowania równości szans kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach działalności, w tym również w obszarze realizacji projektów badawczych. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej plan taki powinien być oficjalnym dokumentem upublicznionym na stronie internetowej instytucji, określającym nie tylko cele, lecz również środki przeznaczone na realizację działań w obszarze równości płci, w tym podjęcie zobowiązań dotyczących m.in. zbierania danych w podziale na płeć i podnoszenia świadomości na temat płci.

Przewodnik "Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans" jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Publikacji UE (w języku angielskim).

Polecamy również
Koncert w 658. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koncert w 658. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koncert plenerowy w Ogrodzie Botanicznym UJ
Koncert plenerowy w Ogrodzie Botanicznym UJ
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
"<span lang="en">Nature Communications</span>" donosi o badaniach naukowców z UJ
"Nature Communications" donosi o badaniach naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron