Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Resort edukacji i nauki wesprze studenckie koła naukowe UJ

Resort edukacji i nauki wesprze studenckie koła naukowe UJ

Poznaliśmy wyniki 2. konkursu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje". Wśród nagrodzonych projektów znalazło się 5 zgłoszonych przez studentów UJ. Dotyczą one digitalizacji zabytków w oparciu o modelowanie 3D, nowatorskich badań w obszarze prawa konstytucyjnego, poprawy zrozumienia patofizjologii raka prostaty, badań nad zaburzeniami funkcji układu autonomicznego i przedstawienia mechanizmu wiązania leków do supramolekularnego nośnika.

Program "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" został ustanowiony we wrześniu 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu może wynosić maksymalnie 70 tys. zł. Wsparcie można uzyskać na prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, rozwiązań technicznych oraz promocji ich wyników, transfer wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej. Pieniądze można też przeznaczyć na nabywanie przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników oraz pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów.

W rozstrzygniętej właśnie 2. edycji programu wpłynęło 214 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano 106 projektów o łącznej wartości 5,75 mln zł. Pięć z nich zrealizują studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkowie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ będą prowadzić nowatorskie badania w obszarze prawa konstytucyjnego. Zostaną one poświęcone problematyce pominięć prawodawczych, a ich głównym celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak powinien reagować sąd razie identyfikacji pominięcia prawodawczego. Promocja wyników tych badań obejmie wydanie recenzowanej monografii naukowej i organizację konferencji. Z kolei w Kole Naukowych Studentów Archeologii UJ zostanie zrealizowany projekt, który ma na celu przeprowadzenie dokumentacji materiału archeologicznego znajdującego się zbiorach Instytutu Archeologii UJ i Polskiej Akademii Nauk. W trakcie jego realizacji studenci będą mieli możliwość przeprowadzenia kwerendy źródłowej oraz opracowania i udoskonalenia metodyki pracy przy digitalizacji dużych zbiorów zabytków z wykorzystaniem technologii 3D. Stworzona w ten sposób baza danych, przedstawiająca oryginalne zabytki w postaci wysokojakościowych, trójwymiarowych modeli, będzie miała szerokie zastosowanie w branży naukowej i komercyjnej.

Trzy pozostałe nagrodzone projekty zostały zgłoszone przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych przeprowadzą analizę kompleksu pomiędzy CR a inhibitorami PDGFR wraz z oceną in vitro wpływu samego leku i leku w kompleksie na prawidłowe komórki układu moczowego oraz komórki nowotworu pęcherza. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na przedstawienie mechanizmu wiązania leków do supramolekularnego nośnika, ale także na dokonanie analizy wad i zalet tego typu związków w terapii celowanej. Kolejne przedsięwzięcie dotyczy poprawy zrozumienia patofizjologii raka prostaty, możliwości zaproponowania nowych strategii leczenia, upowszechnianie rezultatów projektu w promowaniu zdrowego stylu życia w zapobieganiu tego rodzaju raka. Te badania zostaną przeprowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Biochemii Lekarskiej. Celem ostatniego projektu - zgłoszonego przez Studenckie Koło Patofizjologii - jest ocena związku prenatalnej ekspozycji na alkohol z występowaniem zaburzeń nocycepcji (odczuwania bólu) oraz próba oceny mechanizmów (stan zapalny, procesy neurodegeneracyjne) przyczyniających się do nieprawidłowego przetwarzania bodźców bólowych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie ocena czynności układu autonomicznego. Badania zostaną przeprowadzone na szczurach.

Polecamy również
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami <span lang="la">Academia Europaea</span>
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami Academia Europaea
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron