Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejny grant w międzynarodowych konkursie Weave-UNISONO

Kolejny grant w międzynarodowych konkursie <span lang="en">Weave-UNISONO</span>

Projekt badawczy dr. hab. Marcina Kozika, prof. UJ z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dołączył do listy laureatów konkursu Weave-UNISONO. Jego zespół wraz z naukowcami z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu zajmie się problematyką spełnialności węzłów. Warto przypomnieć, że to już trzeci grant w tym konkursie realizowany przez badaczy najstarszej polskiej uczelni.


Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z 2 lub 3 krajów europejskich. Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej - Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny merytorycznej na podstawie podpisanej umowy.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do lead agency oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Wszystkie polsko-austriackie projekty zakwalifikowane do finansowania dotyczą obszaru nauk ścisłych i technicznych. Naukowcy z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. hab. Marcina Kozika zrealizują projekt "Problemy Spełnialności Więzów: poza przypadek skończony". Zespół z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego będzie pracować nad synergicznym wykrywaniem zdalnym aerozoli, a naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej zajmą się kształtowaniem nanomateriałów w wyniku wyżarzania pod wysokim ciśnieniem. Budżet przeznaczony przez Narodowe Centrum Nauki na współpracę tych zespołów z austriackimi partnerami z Wiednia i Innsbrucka to ponad 4,15 mln zł. Wspólne polsko-austriackie projekty badawcze były oceniane przez austriacką agencję Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung jako agencję wiodącą.

Na opublikowanej 4 kwietnia liście rankingowej konkursu Weave-UNISONO jest również zespół z Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, który będzie prowadzić badania nad rolą procesu autofagii w komórkach oligodendrocytarnych w okołoporodowym hipoksyjno-ischemicznym uszkodzeniu mózgu. Prace badawcze będą prowadzone we współpracy ze szwajcarskim zespołem z Uniwersytetu w Lozannie.

Przypomnijmy, że do tej pory na polskiej liście laureatów konkursu Weave-UNISONO znalazło się 13 zespołów badawczych, w tym 2 z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół prof. Stefana Chłopickiego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) prowadzi badania nad sepsą. Z kolei na Wydziale Chemii UJ prof. Andrzej Kotarba realizuje projekt, który wpisuje się w światowe trendy badawcze dotyczące biomateriałów inteligentnych.

Polecamy również
Sukces drużyny UJ w międzynarodowym konkursie matematycznym
Sukces drużyny UJ w międzynarodowym konkursie matematycznym
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021
Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron