Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy ma nowego dyrektora medycznego

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy ma nowego dyrektora medycznego

Trwają zmiany w modelu funkcjonowania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dyrektor placówki dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ rozpisał konkurs na stanowisko zastępcy do spraw medycznych. Zwyciężył prof. Rafał Chrzan, uznany specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej. Nowy dyrektor medyczny rozpoczął urzędowanie 1 maja.

 

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego założyła, że krakowska lecznica przyjmie model funkcjonowania szpitali pediatrycznych w krajach Beneluksu. Tamtejszy system jest uznawany przez cały świat za referencyjny dla pediatrii. Prof. Rafał Chrzan wpisuję się w tę strategię, gdyż przez wiele lat pracował w Utrechcie i Amsterdamie.

- Moje główne obowiązki związane są z organizacją i nadzorem pracy całego pionu medycznego. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym wprowadzono ostatnio nowy schemat organizacyjny, gdyż w wizji nowego zarządu szpitala dyrektor medyczny powinien przede wszystkim współtworzyć nowe standardy oraz dbać o szkolenie i rozwój kadry medycznej celem zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentom. Wpisuje się to w wizję i misję naszej placówki - mówi prof. Rafał Chrzan.

Prof. Rafał Chrzan ukończył studia medyczne oraz staż specjalizacyjny z chirurgii dziecięcej odbywał w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2012 roku (Uniwersytet Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), a w 2021 roku prezydent RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie medycyna.

W 2005 roku rozpoczął szkolenie z zakresu urologii dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim w Utrechcie, a po jego ukończeniu zdał pierwszy europejski egzamin z urologii dziecięcej. Trzy lata później rozpoczął pracę w charakterze konsultanta w Klinice Urologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Amsterdamie, w której pełnił liczne obowiązki związane z koordynacją prac całego zespołu. Od październiku 2016 roku jest kierownikiem Kliniki Urologii Dziecięcej UJ CM.

W 2019 otrzymał nominację z ramienia Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej do zarządu Wielodyscyplinarnego Komitetu ds. Urologii Dziecięcej (Multidysciplinary Joint Committee of Paeditric Urology) i jednocześnie został mianowany sekretarzem European Board of Paediatric Urology. Koordynator Europejskiej Sieci Referencyjnej Chorób Rzadkich (eUrogen) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie od 2022 roku.

Jego główne zainteresowanie zawodowe to urologia rekonstrukcyjna i czynnościowa oraz zastosowanie małoinwazyjnych technik w pediatrii.

Polecamy również
Koncert w 658. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koncert w 658. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koncert plenerowy w Ogrodzie Botanicznym UJ
Koncert plenerowy w Ogrodzie Botanicznym UJ
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
"<span lang="en">Nature Communications</span>" donosi o badaniach naukowców z UJ
"Nature Communications" donosi o badaniach naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron