Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarto Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM

Otwarto Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum uroczyście otworzył 10 maja nowoczesne Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM (CIEM UJ CM). Jednostka mieści się przy ul. Medycznej 7 w Krakowie-Prokocimiu. Rozbudowa i przebudowa tego budynku, a także wyposażenie, kosztowały 51 mln zł - to środki z Unii Europejskiej, z Ministerstwa Zdrowia oraz środki własne uczelni.


Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM w Prokocimiu obejmuje pomieszczenia symulacji wysokiej wierności - 2 sale intensywnej terapii, 2 sale szpitalnego oddziału ratunkowego, blok operacyjny, salę porodową i salę środowiskową z symulatorem karetki. Znajdują się w nim także pokoje symulacji niskiej wierności, w skład których wchodzą 2 sale symulacji z zakresu BLS, 6 sal symulacji z zakresu ALS, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, pracownia nauki umiejętności technicznych, sala do nauki umiejętności chirurgicznych oraz 20 sal egzaminów OSCE - Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (Objective Structured Clinical Examination).

Sale wysokiej wierności zostały wyposażone m.in. w defibrylatory, respiratory, kardiomonitory oraz zaawansowane symulatory pacjentów w różnym wieku. Symulatory te dają możliwość wykonywania badań w czasie rzeczywistym, prezentując różne funkcje fizjologiczne, reakcje na bodźce, zmiany osłuchowe, a przez to również możliwość wywołania różnego rodzaju objawów chorobowych według ułożonego scenariusza symulacyjnego. W sali porodowej wyposażonej w zaawansowany symulator porodowy studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych techniki odbioru porodu. Sale pośredniej i niskiej wierności wyposażone są w fantomy oraz trenażery mające na celu doskonalenie umiejętności technicznych.

Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu symulacji medycznej w formie dostosowanej do potrzeb dydaktycznych w całym toku kształcenia. Dzięki zajęciom z wykorzystaniem fantomów i trenażerów studenci mogą kształtować umiejętności praktyczne, a także uczyć się wnioskowania klinicznego i podejmowania decyzji w ramach programu wirtualnych pacjentów. Studenci wyższych lat ćwiczą z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności - zaawansowanych fantomów w pracowniach wyglądających i wyposażonych jak prawdziwe sale szpitalne, w których możliwa jest kontrola wielu parametrów życiowych symulatora oraz wykonywanie różnych procedur medycznych. W takich bezpiecznych i kontrolowanych warunkach mogą uczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, współdziałania i komunikacji w zespole oraz wdrażania prawidłowego postępowania w środowisku imitującym prawdziwe warunki ich przyszłej pracy.

Projekty to nie tylko działania infrastrukturalne. Trwają szkolenia kadr, opracowanie materiałów dydaktycznych w tym przypadków wirtualnych pacjentów, przypadków pacjenta standaryzowanego, stacji OSCE oraz scenariuszy symulacyjnych. We wrześniu br. planowana jest 2. edycja Letniej Szkoły Symulacji.

CIEM UJ CM działa również w trzech innych lokalizacjach: ul. św. Łazarza 16, ul. Michałowskiego 12, ul. Zamoyskiego 58. Te budynki nie zostały objęte inwestycją, ale zostały doposażone w sprzęt medyczny w ramach projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji", współfinansowanego z funduszy unijnych.

Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński gościł delegację naukowców z Charkowa
Uniwersytet Jagielloński gościł delegację naukowców z Charkowa
Dwie laureatki konkursu MSCA zrealizują na UJ swoje projekty badawcze
Dwie laureatki konkursu MSCA zrealizują na UJ swoje projekty badawcze
Koncert w 658. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koncert w 658. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koncert plenerowy w Ogrodzie Botanicznym UJ
Koncert plenerowy w Ogrodzie Botanicznym UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron