Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwie laureatki konkursu MSCA zrealizują na UJ swoje projekty badawcze

Dwie laureatki konkursu MSCA zrealizują na UJ swoje projekty badawcze

Dr Dominika Kwaśna oraz dr Ewa Oleszycka otrzymały stypendia przyznawane w ramach konkursu ERA Fellowship. Tym samym znalazły się wśród zaledwie 50 osób z całego świata, których wnioski zostały najlepiej ocenione i skierowane do finansowania. Badaczki zatrudnione zostaną w ramach swoich grantów na Uniwersytecie Jagiellońskim jako instytucji goszczącej.

 

Stypendia MSCA-Postdoctoral Fellowship - ERA Fellowship są to stypendia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) finansowane w ramach części "Widening Participation and Spreading Excellence" programu Horyzont Europa.

Komisja Europejska w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w ramach MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 (HORIZON-MSCA-2021-PF-01) przyznała aż 242 mln euro na wsparcie 1156 doświadczonych postdoców.

W ramach konkursu ERA Fellowship 50 dodatkowych stypendiów trafiło do wybitnych naukowców z krajów o niskich wynikach w zakresie badań i innowacji w Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych, głównie z Portugalii, Czech, Grecji, Słowenii i Polski.

Dzięki dofinansowaniu dr Dominika Kwaśna oraz dr Ewa Oleszycka będą mogły przy wsparciu swoich mentorów zrealizować na Uniwersytecie Jagiellońskim innowacyjne badania w najlepszych warunkach.

dr Dominika Kwaśna

Dr Dominika Kwaśna przeprowadzi w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ badania w ramach projektu zatytułowanego "Identification and characterization of cellular DeUrmylases" (wartość dofinansowania to prawie 140 tys. euro).

Badania będą skupiać się na poszukiwaniu grupy enzymów odwracających jedną z najstarszych ewolucyjnie modyfikacji białek nazywaną urmylacją. Ostatnie badania dowodzą, że proces ten jest jednym z istotnych mechanizmów chroniących komórki przed stresem oksydacyjnym. Podczas gdy znane są molekularne podstawy modyfikacji, żaden enzym odwracający proces nie został do dziś zidentyfikowany. W projekcie dr Dominiki Kwaśny wytworzone zostaną specyficzne aktywne sondy reagujące z celowaną grupą enzymów. Wychwycone białka zostaną zidentyfikowane z użyciem spektrometrii mas, a dalsze badania będą skoncentrowane na  zrozumieniu ich mechanizmu działania oraz funkcji w komórkach.  

Z kolei na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ dr Ewa Oleszycka bedzie pracowała nad projektem "Deciphering the molecular mechanism of inflammation orchestrated by keratinocytes during Staphylococcus aureus infection in the skin" , którego dofinasowanie wyniosło niemal 160 tys. euro.

dr Ewa Oleszycka

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest bakterią powszechnie występującą na ludzkiej skórze, przy czym u części osób może ona wywoływać długotrwałe infekcje. U ludzi cierpiących na chroniczną chorobę zapalną skóry o podłożu alergicznym (tzw. atopowym zapaleniem skóry), gronkowiec złocisty pogłębia lokalny stan zapalny oraz problemy ze skórą. W projekcie ERA, zespół badawczy skupi się na badaniu interakcji pomiędzy bakteriami, komórkami skóry i komórkami układu odporności. Autorka projektu ma nadzieję, że to pozwoli lepiej zrozumieć w jaki sposób gronkowiec złocisty wywołuje stan zapalny. Liczy, że wyniki badań pozwolą na zidentyfikowanie nowych mechanizmów regulacji stanu zapalnego skóry, co w przyszłości może być wykorzystane do tworzenia nowych terapii leczenia infekcji skóry.

 

 

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions ) finansują badania i innowacje oraz wyposażają naukowców na wszystkich etapach kariery w nową wiedzę i umiejętności dzięki mobilności transgranicznej i kontaktom z różnymi sektorami i dyscyplinami. Granty MSCA pomagają budować potencjał Europy w zakresie badań i innowacji poprzez inwestowanie w długoterminowe kariery doskonałych naukowców.

Działania te zapewniają wsparcie dla wybitnych indywidualnych naukowców w celu realizacji oryginalnego i spersonalizowanego projektu badawczego, przy jednoczesnym rozwijaniu ich umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową. MSCA promują doskonałość i wyznaczają standardy wysokiej jakości kształcenia i szkolenia naukowców zgodnie z Europejską Kartą Naukowca oraz Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Polecamy również
Ambasador Kolumbii w Polsce z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim
Ambasador Kolumbii w Polsce z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim
Zasłużeni  dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Zasłużeni dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Naukowiec z UJ zbada nowe zjawiska w krajobrazie semiotycznym Bałkanów
Naukowiec z UJ zbada nowe zjawiska w krajobrazie semiotycznym Bałkanów
Wydział Prawa i Administracji UJ zwycięzcą kolejnego rankingu
Wydział Prawa i Administracji UJ zwycięzcą kolejnego rankingu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron