Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wicedyrektor CTT CITTRU UJ w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia

Wicedyrektor CTT CITTRU UJ w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia

Zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ Krystian Gurba został wybrany do zarządu ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) - największego europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem wiedzy.

W dniach 18-20 maja w Lizbonie, pierwszy raz w trybie stacjonarnym po dwuletniej przerwie, odbyła się doroczna konferencja stowarzyszenia ASTP, gromadząca menedżerów transferu wiedzy i technologii z całej Europy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Centrum Transferu Technologii CITTRU, a podczas walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia ASTP w skład jego zarządu wybrany został Krystian Gurba, pełniący w Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję zastępcy dyrektora CTT CITTRU. W ciągu najbliższych dwóch lat, jako wiceprzewodniczący ASTP, będzie nadzorował w szczególności kwestie związane z organizacją programową wydarzeń, które są jednym z głównych obszarów działalności stowarzyszenia.

Krystian Gurba jest pierwszym Polakiem we władzach tego stowarzyszenia. Dotychczas brał udział w pracach, funkcjonującej w ramach ASTP, rady krajowych sieci centrów transferu wiedzy, reprezentując Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) oraz uczestniczył w działalności zespołu ds. wydarzeń cyfrowych (Digital Events Committee).

ASTP jest założoną w 2000 roku organizacją non profit, zrzeszającą ponad 1200 członków, co czyni z niej największą organizację menedżerów transferu wiedzy i technologii w Europie. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie wymiany dobrych praktyk, specjalistycznych szkoleń i wymiany doświadczeń wśród profesjonalistów zajmujących się transferem wiedzy i technologii w uczelniach, instytutach badawczych i przedsiębiorstwach. ASTP koncentruje się ponadto na promowaniu zawodu i wysokich standardów w zakresie transferu wiedzy i technologii na arenie międzynarodowej. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie wpływu, jaki badania naukowe wywierają na społeczeństwo i gospodarkę.

zdjęcia z konferencji w Lizbonie

Polecamy również
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Uroczyste promocje habilitacyjne dwóch kolejnych dyscyplin
Uroczyste promocje habilitacyjne dwóch kolejnych dyscyplin
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o polityce i administracji
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o polityce i administracji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron