Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze regionu nagrodziły profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Władze regionu nagrodziły profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

W Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się gala będąca centralnym punktem całomiesięcznych obchodów Święta Małopolski. Uroczystość była okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla regionu. Złote Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego - Krzyże Małopolski odebrali między innymi profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Andrzej Mania i Andrzej Szczerski.


Tradycją Święta Małopolski jest to, że tego dnia zarząd województwa honoruje osoby szczególnie zasłużone dla regionu. Medale Honorowe za zasługi dla Województwa Małopolskiego oraz Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego - Krzyże Małopolski są wyrazem podziękowania samorządu województwa i społeczności regionu za wkład w życie Małopolan w różnych sferach.


Profesor Andrzej Mania - znakomity politolog, amerykanista, związał całą swą karierę zawodową z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym ukończył w 1972 roku studia historyczne, 3 lata później uzyskał doktorat z nauk politycznych, w 1983 r. stopień doktora habilitowanego nauk politycznych, by 10 lat później uzyskać tytuł profesora nauk humanistycznych. Pełnił liczne ważne funkcje na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz we władzach Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąc w latach 2008-2016 prorektorem UJ ds. dydaktyki. Interesuje się m.in. polityką zagraniczną i bezpieczeństwem USA, mechanizmami formowania polityki USA, historią dyplomacji czy wywiadem w procesie formowania i realizowania polityki bezpieczeństwa. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Realizował pobyty badawcze i staże visiting profesor na renomowanych światowych uczelniach na wszystkich kontynentach. Wypromował ok. 1200 magistrantów oraz 35 doktorów. Był recenzentem w licznych przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora. Za swą działalność był wielokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora UJ, odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Prof. Andrzej Szczerski - historyk sztuki, krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował historię sztuki na UJ, gdzie w 2000 uzyskał stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego. Od 2019 roku jest profesorem nauk humanistycznych. Ukończył także m.in. kurs Royal Collection Studies w Londynie organizowany przez The Attingham Trust, Summer University Course na Central European University w Budapeszcie oraz The Stone Summer Theory Institute w School of the Art Institute w Chicago. Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem i na Uniwersytecie St. Andrews w Wielkiej Brytanii. Stypendysta zagranicznych uczelni i instytutów badawczych. Jest autorem wielu publikacji, w tym m.in.: "Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939", "Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku", "Views of Albion", "The Reception of British Art and Design in Central Europe (1890-1918)", "Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku". Był też kuratorem wystaw tj. "Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX wieku" w Pałacu w Wilanowie, "Symbolism in Poland and Britain" w Tate Britain w Londynie, "Modernizacje 1918-1939. Czas przyszły dokonany" w Muzeum Sztuki w Łodzi, "The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland w Centre for Fine Arts BOZAR" w Brukseli czy wystawy "#dziedzictwo" w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 3 stycznia 2020 roku jest dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie.

Polecamy również
Zasłużeni  dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Zasłużeni dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Naukowiec z UJ zbada nowe zjawiska w krajobrazie semiotycznym Bałkanów
Naukowiec z UJ zbada nowe zjawiska w krajobrazie semiotycznym Bałkanów
Wydział Prawa i Administracji UJ zwycięzcą kolejnego rankingu
Wydział Prawa i Administracji UJ zwycięzcą kolejnego rankingu
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury

Widok zawartości stron Widok zawartości stron