Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program stypendialny dla studentów kierunków priorytetowych

Program stypendialny dla studentów kierunków priorytetowych

Program Inicjatywy Doskonałości UJ (ID.UJ) oferuje w kolejnym roku akademickim (2022/2023) stypendia dla studentów wszystkich lat I i II stopnia na wydziałach: Chemii; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki. Najlepsi studenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o stypendium w wysokości łącznej 9 tys. zł, natomiast dla studentów I roku studiów II stopnia przewidziano stypendia w wysokości łącznej 13,5 tys. zł.

Najważniejsze zasady programu stypendialnego:

  • stypendium będzie wypłacane przez trzy miesiące – od kwietnia do czerwca 2023, w równych ratach,
  • stypendium przyznawane jest studentom następujących kierunków priorytetowych. Pierwszy stopień: zaawansowane materiały i nanotechnologia, fizyka, fizyka dla firm, biofizyka, astronomia, informatyka stosowana, chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju, matematyka, matematyka komputerowa, informatyka, informatyka analityczna. Drugi stopień kształcenia: zaawansowane materiały i nanotechnologia, fizyka, biofizyka, astronomia, informatyka stosowana, informatyka gier komputerowych, chemia, chemia medyczna, Advanced Spectroscopy in Chemistry, ochrona środowiska, matematyka, matematyka komputerowa, informatyka, informatyka analityczna,
  • podstawowym kryterium, służącym do utworzenia listy rankingowej na pierwszym roku studiów (pierwszy i drugi stopień studiów) będzie średnia ważona z ocen uzyskanych w semestrze zimowym z przedmiotów mających rozliczenie semestralne, natomiast dla drugiego roku (pierwszy i drugi stopień studiów) – średnia ważona ocen za poprzedni rok studiów.

Nabór do programu stypendialnego przewidziany jest w marcu 2023 roku i zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie w późniejszym terminie. Regulamin programu stypendialnego zostanie opublikowany na początku roku akademickiego 2022/2023.

Zobacz video galerię
Polecamy również
Sukces drużyny UJ w międzynarodowym konkursie matematycznym
Sukces drużyny UJ w międzynarodowym konkursie matematycznym
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021
Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron