Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021

Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021

Ewaluacja to prowadzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ocena działalności naukowej prowadzonej wśród dyscyplin uprawianych w uczelni. Po raz pierwszy przedmiotem ewaluacji nie była ocena działalności naukowej wydziałów, lecz osiągniecia naukowe pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.

 

 

Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe (od najwyższej A+, poprzez A, B+, B, aż do najniższej – C) w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od uzyskanej kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych. Od niej zależniona jest także kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Ewaluacja została przeprowadzona z uwzględnieniem trzech kryteriów:

  1. poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności (publikacje i prawa ochronne);
  2. efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (pozyskane projekty, przychody z usług badawczych i przychody z komercjalizacji wyników badań);
  3. wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenie podlegało 28 dyscyplin naukowych. 

Uniwersytet Jagielloński uzyskał ocenę A+ w 4 dyscyplinach, A w 7 dyscyplinach oraz B+ w 17 dyscyplinach.

Dziedzina

Dyscyplina

Kategoria naukowa

nauki humanistyczne

archeologia

B+

filozofia

A

historia

B+

językoznawstwo

B+

literaturoznawstwo

B+

nauki o kulturze i religii

B+

nauki o sztuce

A

nauki inżynieryjno-techniczne

informatyka techniczna i telekomunikacja

B+

nauki medyczne i nauki
o zdrowiu

nauki farmaceutyczne

B+

nauki medyczne

B+

nauki o zdrowiu

B+

nauki społeczne

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

A

ekonomia i finanse

B+

nauki o bezpieczeństwie

A+

nauki o komunikacji społecznej i mediach

B+

nauki o polityce i administracji

B+

nauki o zarządzaniu i jakości

B+

nauki prawne

A

nauki socjologiczne

B+

pedagogika

B+

psychologia

A+

nauki ścisłe i przyrodnicze

astronomia

B+

informatyka

A

matematyka

A

nauki biologiczne

A

nauki chemiczne

A+

nauki fizyczne

A+

nauki o ziemi i środowisku

B+

 

Zasady ewaluacji reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 392 z późn. zm).

Polecamy również
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże
Polonia Minor dla profesora Mateusza Hołdy
Polonia Minor dla profesora Mateusza Hołdy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron