Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaliśmy autorów najlepszych prac z zakresu zamówień publicznych

Poznaliśmy autorów najlepszych prac z zakresu zamówień publicznych

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych rozstrzygnięty. Kapituła, po uważnej lekturze 22 nadesłanych prac, przyznała określone regulaminem nagrody. Za najlepszą uznano "Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w prawie zamówień publicznych" napisaną przez Krzysztofa Zalewskiego, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ).


Przedmiotem nagrodzonej pracy dyplomowej jest ocena regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) przez pryzmat możliwości zwiększenia udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w rynku zamówień publicznych do poziomu adekwatnego do potencjału tego sektora, zgodnie z intencją ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu p.z.p. Pracę rozpoczęto od przedstawienia pojęcia MŚP. Następnie ustalono rolę MŚP w systemie gospodarczym. Po trzecie, zidentyfikowano bariery dostępu sektora MŚP do rynku zamówień publicznych. W czwartej kolejności dokonano przeglądu regulacji prawnych zawartych w p.z.p. przez pryzmat barier dostępu do rynku zamówień publicznych, kwalifikując poszczególne instytucje prawne jako instrumenty wsparcia MŚP. Dysertację zakończyło podsumowanie, w którym potwierdzono postawione na wstępie tezy badawcze. Promotorem pracy był dr hab. Tomasz Długosz, a recenzentem dr hab. Artur Żurawik.

Kapituła konkursu, której przewodniczy prof. Tadeusz Włudyka z WPiA UJ, zdecydowała również o przyznaniu trzech wyróżnień. Otrzymali je: Dominika Markowicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kamil Sójta z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sebastian Lech z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Organizatorami konkursu był Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polecamy również
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami <span lang="la">Academia Europaea</span>
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami Academia Europaea
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron