Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura

Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało w piątek 16 września piątą listę rankingową konkursu Miniatura 6. Grono ekspertów wyłoniło do finansowania 4 wnioski naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego na łączną kwotę niemal 200 tys. złotych. W ramach przyznanych funduszy przeprowadzą oni badania wstępne i pilotażowe.

 

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego 6. edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. NCN zwraca uwagę, by w związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, nie odkładać decyzji o udziału w konkursie na ostatnią chwilę. Nabór wniosków w konkursie zakończył się 31 lipca br.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w które będą realizować działanie.

Na 5. liście rankingowej konkursu Miniatura 6 znalazło się czworo przedstawicieli społeczności akademickiej UJ:

  • dr inż. Gabriela Machaj (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Udział małych cząsteczek RNA (sRNA) w odpowiedzi buraka cukrowego na wirusa (BNYVV) powodującego rizomanię",
  • dr Krzysztof Brzozowski (Wydział Chemii) - "Barwnikowo wzmocniona mikroskopia stymulowanego rozpraszania Ramana",
  • dr Kamil Polok (Wydział Lekarski) - "Ocena związku fenotypu limfocytów oraz profilu niekodującego RNA z wynikami leczenia u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19",
  • dr Zbigniew Wajda (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) - "W jednym rytmie. Style przywiązania a synchronizacja fizjologiczna i behawioralna uczestników grupowego treningu psychologicznego prowadzonego stacjonarnie i online".

Lista rankingowa nr 5 w konkursie Miniatura 6 jest dostępna na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim
Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim
Sukces badaczek UJ w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Sukces badaczek UJ w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Grant na opracowanie szybkiej diagnostyki przesiewowej tętniaków
Grant na opracowanie szybkiej diagnostyki przesiewowej tętniaków
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron