Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Psychologii UJ objął patronatem VIII LO z Bielska-Białej

Instytut Psychologii UJ objął patronatem VIII LO z Bielska-Białej

Instytut Psychologii UJ objął patronatem klasy z wykładową psychologią w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej. Uczennice i uczniowie zyskają możliwość uczestnictwa w specjalnych wykładach, prezentacjach laboratoriów oraz opiekę merytoryczną naukowców z Ingardena 6 w Krakowie.

- Misją naszego Instytutu jest nie tylko prowadzenie badań, ale i społeczna odpowiedzialność nauki. Współpraca z liceami to jeden z przykładów tego, jak otwieramy się na otoczenie społeczne – mówił dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii.

Porozumienie w tej sprawie w połowie września podpisali dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ, prof. Przemysław Bąbel, dyrektor Instytutu Psychologii UJ oraz Ewa Gawęda, dyrektorka VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. 25 września współpracę zainaugurowano dwoma wykładami w Instytucie Psychologii, które zostały przygotowane specjalnie dla licealistów i licealistek.

Krytyczne myślenie i kreatywność

- Studia, które prowadzimy w Instytucie Psychologii UJ, są wymagające, ambitne i pomyślane jako coś więcej niż sam proces dostarczania wiedzy. Najlepsza wiedza na niewiele się zdaje, jeśli nie będzie jej towarzyszyć myślenie - krytyczne i kreatywne. Dlatego staramy się uczyć otwartości, tolerancji na to, że rzeczywistość jest złożona, i wzajemnego szacunku - mówi dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, profesor UJ, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii.

Program studiów w Instytucie Psychologii UJ przygotowuje zarówno do wykonywania zawodu psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, jak i samodzielnej pracy naukowej. Dzięki programowi Diamentowy Grant najlepsi mogą zdobyć tytuł doktora przed uzyskaniem magisterium. Do tej pory studenci i studentki Instytutu otrzymali aż pięć takich grantów. - Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z najlepszymi liceami młodych doktorów będzie więcej - dodała prof. Gruszka-Gosiewska. Jak podkreślała, Instytut realizuje społeczną misję Uniwersytetu, współpracując z liceami spoza Krakowa i innych największych ośrodków akademickich.

Międzyregionalna współpraca

Porozumienie patronackie to ważne wydarzenie dla VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Jak wyjaśnia dyrektorka szkoły: - Naszym mottem jest hasło „Z szacunkiem do wiedzy i człowieka”. Dlatego skupiamy się na aktywizacji naszych uczniów i uczennic poprzez realizowanie projektów społecznych (m. in. w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii) oraz przygotowanie ich do mądrego zdobywania wiedzy i umiejętności, czemu służą również prowadzone w klasach pierwszych cykliczne zajęcia z technik szybkiego i efektywnego uczenia się.

Ponadto VIII LO w Bielsku-Białej nacisk kładzie na kształcenie w przedmiotach przyrodniczych, wspomaganych intensywną nauką języka polskiego i języków obcych. - Fundamentem efektów nauczania są wzajemne dobre relacje w środowisku szkolnym. Sprzyjają one rozwojowi młodych ludzi i ułatwiają pracę nauczycielom. W zaskakującej nas rzeczywistości, szukając sposobów na pokonywanie trudności, widzimy szansę na fachowe wsparcie we współpracy z Instytutem Psychologii UJ. Już pierwsze kontakty uświadomiły nam celowość tych działań - dodaje dyrektor Ewa Gawęda.

Nauka społecznie odpowiedzialna

Co wyróżnia krakowską psychologię nauczaną przy Ingardena 6? - Instytut Psychologii UJ prowadzi badania na najwyższym światowym poziomie i specjalizuje się w badaniach eksperymentalnych. Nasz zespół liczy ponad 70 badaczy i badaczek i realizuje ponad 60 grantów o łącznej wartości 70 mln złotych. Pracownicy i pracownice Instytutu publikują przede wszystkim w języku angielskim, w tym ponad 70 publikacji rocznie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej -  mówi prof. Malwina Szpitalak, która kieruje studiami psychologicznymi. - Oprócz tego okna budynku wychodzą na najpiękniejszy park w Krakowie, a z auli na ostatnim piętrze w dobrą pogodę zobaczymy Tatry - dodaje.

prezentacja dyplomu potwierdzającego objęcie przez Instytut Psychologii UJ patronatem VIII LO w Bielsku-Białej

Poza VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej z Instytutem zawarły porozumienia patronackie także II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie (2018) oraz liceum z maturą międzynarodową w Kolegium Europejskim w Krakowie (2019).

Więcej informacji o klasach patronackich oraz projektach Instytutu Psychologii UJ, upowszechniających i popularyzujących naukę znaleźć można na stronie internetowej lux.psychologia.uj.edu.pl/wspolpraca-ze-szkolami-home.

Tekst: Instytutu Psychologii UJ

Polecamy również
<span lang="en">European Endometriosis Masterclass</span> w Szpitalu Uniwersyteckim
European Endometriosis Masterclass w Szpitalu Uniwersyteckim
Cenne manuskrypty ponownie na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej
Cenne manuskrypty ponownie na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej
Chodźże na UJ! Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego
Chodźże na UJ! Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron