Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Owoce programu DISCOM - darmowe materiały do doskonalenia umiejętności miękkich

Owoce programu DISCOM - darmowe materiały do doskonalenia umiejętności miękkich

Zarówno w środowisku akademickim, jak i na rynku pracy, podkreślana jest obecnie wartość umiejętności miękkich. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów oraz nauczycieli akademickich, przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z pięcioma zagranicznymi uniwersytetami partnerskimi opracowali materiały pomocne przy ich rozwijaniu.

Projekt DISCOM – "Development of Interdisciplinary Skills for Cooperation and Conflict Management", realizowany w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+, miał na celu przeprowadzenie badań oraz opracowanie materiałów naukowych i dydaktycznych w zakresie skutecznej komunikacji i rozwoju umiejętności interdyscyplinarnych.

Projekt został zrealizowany przez działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (ARS)  we współpracy z uniwersytetami partnerskimi: Turiba University (Ryga), Mykolo Romerio Universitetas (Wilno), Università degli Studi di Genova (Genua), Netherlands Business Academy (Breda) oraz Karl-Franzens-Universität Graz (Graz).

Opracowane zostały różnorodne materiały dydaktyczne - artykuły i ćwiczenia, a także narzędzia (aplikacja mobilna i wykłady wideo) pomocne przy nauce umiejętności miękkich, takich jak:

  • ability to work in a team (umiejętność pracy w grupie),
  • setting academic and professional goals (umiejętność wyznaczania celów),
  • time management (zarządzanie czasem),
  • multicultural communication (komunikacja międzykulturowa),
  • conflict diagnosis and management (rozwiązywanie sporów).

Z przygotowanych materiałów mogą korzystać studenci, pracownicy naukowi i każdy kto chce udoskonalić swój warsztat soft skills. Wśród opracowanych rezultatów projektu znajdują się materiały do indywidualnej nauki, pracy w grupach, jak i przewodniki metodologiczne dla prowadzących zajęcia.

Z materiałów można korzystać nieodpłatnie (open access), a wszystkie pliki dostępne są poprzez witrynę projektu: skills.turiba.lv. Materiały te są również streszczone i dostępne w formie książki, której cyfrowa wersja znajduje się pod linkiem skills.turiba.lv/index.php?id=23. Szczególnie warta uwagi jest aplikacja mobilna, dzięki której w niezauważalny sposób można codziennie ćwiczyć umiejętności miękkie. Aplikacja dostępna jest w Google Play oraz poprzez App Store.

Rezultaty projektu powstawały w czasie spotkań grupy roboczej przeprowadzanych stacjonarnie oraz online. Następnie weryfikowane w praktyce były przez nauczycieli akademickich w czasie przeprowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie tygodniowego programu Train the Trainer we wrześniu 2021 roku, a także przez studentów biorących udział w szkole letniej Soft Skills zorganizowanej w lipcu 2022 roku w Rydze przez Turiba University (lidera projektu), w której wzięło udział ośmioro studentów z Polski.

Jednym z głównych wydarzeń projektu była również międzynarodowa konferencja naukowa "Communication and development of interdisciplinary competences in the digital age" która w kwietniu 2022 roku w Rydze zgromadziła ekspertów i panelistów z kilku krajów regionu. Podsumowanie i prezentacja rezultatów projektu w Polsce miały miejsce w czasie spotkania połączonego z debatą na temat " Soft skills XXI wieku - umiejętności miękkie i ich znaczenie na rynku pracy. Potrzeba czy przereklamowany slogan?", które odbyło się w 16 sierpnia 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Projekt był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Strategic Partnership Program. Numer Projektu: 2019-1-LV01-KA203-060423.

 

Polecamy również
Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim
Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim
Jak dobowy zegar biologiczny wpływa na odpowiedź immunologiczną po szczepieniu
Jak dobowy zegar biologiczny wpływa na odpowiedź immunologiczną po szczepieniu
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Spotkanie wspomnieniowe poświęcone śp. prof. Franciszkowi Ziejce
Spotkanie wspomnieniowe poświęcone śp. prof. Franciszkowi Ziejce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron