Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku" przekazany rektorowi

Projekt "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku" przekazany rektorowi

3 października odbyło się spotkanie rektora UJ prof. Jacka Popiela z Radą Klimatyczną UJ, podczas którego przekazany został mu przygotowywany od kilku miesięcy przez to gremium projekt „Strategii klimatyczno-ekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku”. Po zapoznaniu się z dokumentem przez władze UJ planowane są dalsze rozmowy, a także konsultacje z całą społecznością akademicką naszej uczelni.

- Kryzys klimatyczno-ekologiczny jest absolutnie najważniejszym wyzwaniem współczesności. Rozwiązywanie jakiegokolwiek innego kryzysu – energetycznego, żywnościowego, migracyjnego, w oderwaniu od powiązań ze zmianami klimatu jest jak gaszenie pożaru lasu przy pomocy wiaderka wody. Potrzebne są szerokie i kompleksowe  działania – mówiła podczas spotkania koordynatorka Rady Klimatycznej UJ dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ.

- Z wielką uwaga będę czytał ten dokument. Kryzys klimatyczny przybiera coraz poważniejszy rozmiar. Obawiam się, że moment, w którym się obecnie znajdujemy jest coraz bardziej niekorzystny dla tego typu inicjatyw, ale to nie oznacza, że mamy z tym nic nie robić. To jest nasz obowiązek ze względu na przyszłość świata – stwierdził prof. Jacek Popiel. Dodał, że chciałby, aby uniwersytet był uczelnią wzorcową, jeśli chodzi o wyznaczanie standardów w zakresie troski o klimat i ustanawiania jej jako priorytetu w działalności jednostek.

- Liczymy na to, że władze uczelni będą konsekwentne i podejmą z nami rozmowy na temat zakresu, trybu i dokładnego kalendarza realizacji zaproponowanych rozwiązań. Należy podkreślić, iż część z nich po prostu zbiega się z planowanym na skalę całej uczelni oszczędzaniem, w związku z drastycznym wzrostem cen energii, inflacją i niepewnością finansową z jaką mamy obecnie do czynienia – podkreśliła prof. Katarzyna Jasikowska.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że zarówno punkty strategii i proponowane rozwiązania, jak i przedsięwzięcia już wdrażane przez władze UJ wymagają konsultacji ze społecznością uniwersytetu, po to, aby, po pierwsze, wprowadzane były efektywnie, ale także po to, żeby uczestnicy debaty mieli szansę zaproponowania własnych, możliwe że jeszcze lepszych, rozwiązań.

- Bardzo nam zależy, aby po naszym spotkaniu pozostało przekonanie, że jesteśmy wszyscy otwarci na rozmowę - powiedziała prof. Jasikowska, dziękując obecnej na spotkaniu kanclerz UJ Monice Harpuli za merytoryczne uwagi do projektu, szczególnie w kontekście zgodności jego zapisów z przepisami prawa.

Przekazany rektorowi dokument jest efektem kilkumiesięcznej pracy Rady Klimatycznej UJ, którą koordynowali: Magdalena Miśkowiec (doktorantka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), Agnieszka Kowalczyk (doktorantka z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ) oraz dr Michał Pałasz z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

We wstępie do "Strategii" zamieszczono zapewnienie, że "Uniwersytet Jagielloński uznaje powagę kryzysu klimatyczno-ekologicznego i deklaruje podjęcie wszelkich niezbędnych działań, tak szybko jak to możliwe, celem mitygacji negatywnych wpływów i adaptacji do nowej rzeczywistości klimatyczno-ekologicznej na płaszczyznach: infrastrukturalnej, technicznej, przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej, organizacyjnej i innych – również na poziomie kultury, w zakresie zmiany norm, wartości, zachowań wspólnoty akademickiej i otoczenia. Działania takie są nie tylko możliwe, ale i konieczne".

Dokument podzielono na cztery części, z których każda zawiera opis proponowanych działań, proponowaną jednostkę odpowiedzialną oraz proponowany termin realizacji):

  1. Planowanie i działanie (zawiera plan dążenia do neutralności klimatycznej naszej uczelni, działań dla klimatu i bioróżnorodności oraz rezyliencję);
  2. Infrastruktura (dotyczy np. dążenia do transformacji energetycznej uczelni ku zeroemisyjnej wystarczalności, stawianie na niskoemisyjny transport i mobilność akademicką czy działania rozbudowujące błękitno-zieloną infrastrukturę);
  3. Codzienność (dotyczy, m.in. zrównoważonego gospodarowania zasobami takimi jak energia elektryczna czy woda, żywienia na terenach UJ powodującego jak najmniejszy ślad węglowy, czy odpowiedzialną współpracę z podmiotami zewnętrznymi polegająca na uwzględnianiu kosztów klimatyczno-ekologicznych);
  4. Dydaktyka i badania (nacisk został położony na powszechną edukację klimatyczno-ekologiczną oraz finansowanie nauki w zakresie badań, mitygacji i adaptacji do kryzysu klimatyczno-ekologicznego).

W związku z postulatem powszechnej dydaktyki na temat kryzysu, w tym semestrze rusza opracowany przez Radę Klimatyczną UJ ogólnouniwersytecki kurs "Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk" [4 ECTS], który adresowany jest do osób studiujących na wszystkich kierunkach. Jego celem jest zapoznanie jak najszerszego grona osób z przyczynami oraz możliwymi rozwiązaniami najpoważniejszego kryzysu z jakim mierzy się obecnie ludzkość.

Warto przypomnieć, że punktem wyjścia do prac nad "Strategią klimatyczno-ekologiczną Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku" była propozycja podobnej strategii, która wręczona została rektorowi UJ przez oddolną studencką inicjatywę KlimatUJ 15 stycznia 2021.

Dzięki między innymi tym staraniom, decyzją rektora UJ z dnia 26 maja 2021, została powołana pierwsza w historii Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na temat samej rady, jak i podejmowanych przez nią działań można przeczytać na stronie www.klimat.uj.edu.pl.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Wśród ludzi i książek. Naukowe oblicze prof. Ziejki

Wśród ludzi i książek. Naukowe oblicze prof. Ziejki

Pierwsza edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji związanej z digitalizacją zbiorów berlińskich w Krakowie

Pierwsza edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji związanej z digitalizacją zbiorów berlińskich w Krakowie

Dramat lustracyjny prof. Franciszka Ziejki - spotkanie w Collegium Novum UJ

Dramat lustracyjny prof. Franciszka Ziejki - spotkanie w Collegium Novum UJ

Gry planszowe - bawią czy uczą? A może jedno i drugie?

Gry planszowe - bawią czy uczą? A może jedno i drugie?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron