Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kilkunastu naukowców UJ na ostatniej liście rankingowej Miniatury

Kilkunastu naukowców UJ na ostatniej liście rankingowej Miniatury

15 działań naukowych zgłoszonych przez Uniwersytet Jagielloński zostało zakwalifikowanych do finansowania w finałowej rundzie konkursu Miniatura 6 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Uczeni z 10 uniwersyteckich jednostek przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, zrealizują staże naukowe i wyjazdy badawcze o łącznej wartości niemal 600 tys. złotych.


Celem konkursu Miniatura było wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego 6. edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wyniósł niemal 20 mln złotych.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN oraz spełniali pozostałe warunki konkursu.

Na ostatniej liście rankingowej konkursu Miniatura 6 znalazło się 15 przedstawicieli społeczności akademickiej UJ:

 • dr Alicja Hinz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Analiza poziomu ekspresji białka TRIM21 w komórkach prawidłowych oraz nowotworowych",
 • dr Sushil Sharma (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - "Rozwój pozycyjnie czułych detektorów do zastosowania w inercjalnych pomiarach na metastabilnych atomach pozytronium",
 • dr Anna Mandziak (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS) - "Optymalizacja właściwości cienkich warstw magnetytu (Fe3O4) domieszkowanego gadolinem (Gd)",
 • dr inż. Karolina Kosowska (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS) - "Optymalizacja i rozwój metody obrazowania orientacji makromolekuł 3D - krystalizacja polimerów w różnych warunkach",
 • dr Mateusz Kucharczyk (Wydział Farmaceutyczny) - "Charakterystyka zmian somatosensorycznych w modelu udaru niedokrwiennego mózgu",
 • dr Mirjana Rupar (Wydział Filozoficzny) - "Czy świadectwa pomocy międzygrupowej w sytuacji wojny mogą prowadzić do pojednania? Pośrednicząca rola uniesienia moralnego",
 • dr Magdalena Zawrotna (Wydział Filologiczny) - "Rodzaje 'słów-wyzwalaczy' w arabsko-angielskim przełączaniu kodów językowych",
 • dr inż. Justyna Folkert (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Określenie roli MCPIP-1 w procesie spermatogenezy i steroidogenezy",
 • dr hab. Agnieszka Galanty (Wydział Farmaceutyczny) - "Modyfikacja potencjału hepatotoksycznego enancjomerów kwasu usninowego w modelu in vitro z wykorzystaniem analizy izobolograficznej",
 • dr Katarzyna Pustelny (Małopolskie Centrum Biotechnologii) - "Badanie procesu dimeryzacji kinazy DYRK1B",
 • dr Marcin Piejko (Wydział Lekarski) - "Rola mechanotransdukcji w patogenezie mielofibrozy - badania pilotażowe",
 • dr Kamila Junik (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) - "(Nie)widzialność kobiet w sferze publicznej a aktywizm kobiecy w Pakistanie",
 • dr Ozhan Genc (Wydział Matematyki i Informatyki) - "Pakiety Typu Instanton",
 • dr Kamil Skowron (Wydział Lekarski) - "Rozszyfrowywanie mikrobioty jelitowej pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w oparciu o zwierzęcy model anoreksji indukowanej wysiłkiem fizycznym - badanie pilotażowe",
 • dr Miłosz Pietrus (Wydział Lekarski) - "Analiza transkryptomu endometrialnych raków trzonu macicy o wysokim (st. 1, 2) i niskim (st. 3) stopniu zróżnicowania".

Jak poinformowało Narodowe Centrum Nauki, nabór wniosków w 6. edycji trwał od 1 lutego do 31 lipca tego roku. Niemal połowa z 1815 złożonych wniosków wpłynęła w ostatnim miesiącu ich przyjmowania. Do finansowania zakwalifikowano 502 projekty - 198 w obszarze nauk o życiu, 173 z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz 131 z nauk humanistycznych i społecznych. Wśród ubiegających się o grant Miniatura 6 dominują naukowcy na początku kariery (1700 osób ma doktorat, ponad 800 z nich uzyskało stopień w 2016 roku lub w latach kolejnych). Działania naukowe będą realizowane w 120 szkołach wyższych, instytutach PAN i sieci Łukasiewicz oraz w innych jednostkach. Najwięcej będzie realizowanych na uniwersytetach: Jagiellońskim, Łódzkim i Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszej dziesiątce jednostek pod względem liczby sfinansowanych działań są także m.in. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Polecamy również
Projekt z udziałem naukowca z UJ nagrodzony w konkursie CHIST-ERA ORD

Projekt z udziałem naukowca z UJ nagrodzony w konkursie CHIST-ERA ORD

Naukowiec z MCB UJ zrealizuje międzynarodowy projekt badawczy

Naukowiec z MCB UJ zrealizuje międzynarodowy projekt badawczy

Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

Chemicy z UJ publikują na łamach "<span lang="en">Molecular Cancer</span>"

Chemicy z UJ publikują na łamach "Molecular Cancer"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron