Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XVII Dni Jana Pawła II na Uniwersytecie Jagiellońskim

XVII Dni Jana Pawła II na Uniwersytecie Jagiellońskim

10 listopada na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się główna sesja naukowa XVII Dni Jana Pawła II, którym przyświeca hasło „Gdzie jest źródło? Polska, Ukraina, Europa”. Głównym celem spotkania była dyskusja nad pytaniami i wyzwaniami powstałymi w wyniku wojny w Ukrainie w kontekście intelektualnego dziedzictwa Jana Pawła II.

Uczestników spotkania powitał w Auli Collegium Novum rektor UJ prof. Jacek Popiel. Wśród obecnych znaleźli się m.in. ks. kardynał Stanisław Dziwisz, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Robert Tyrała, przedstawiciele władz innych krakowskich uczelni, a także konsul Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.

- Uczestnicząc w ostatniej edycji Dni Jana Pawła II, nie wyobrażałem sobie, jak bardzo prorocze okaże się przyświecające im hasło: „ku pojednaniu”. Zdaje się bowiem, że zbrojna, bezprzykładna napaść Federacji Rosyjskiej na wolną i niepodległą Ukrainę otworzyła przestrzeń współpracy i dialogu pomiędzy narodami polskim i ukraińskim, przyniosła zachętę do poszukiwania łączących je podobieństw, a nie dzielących różnic – powiedział prof. Jacek Popiel.

- O to, aby zmiana ta mogła okazać się trwała – aby zdołała wydać owoc w postaci dojrzałego porozumienia łączącego narody polski i ukraiński – zabiegać powinni między innymi znawcy i kontynuatorzy ponadczasowego dzieła Jana Pawła II. Krzewienie myśli i wartości, które w dziele tym biorą swój początek, jest misją, za którą odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Realizując ją, oddajemy sprawiedliwość dziedzictwu Jana Pawła II, które, pomimo upływu lat, nie traci przecież wcale na aktualności – podkreślił rektor UJ, dodając również, między innymi, że bieżąca edycja Dni Jana Pawła II mogłaby równie dobrze odbywać się pod hasłem „Nigdy więcej wojny”, które było przez Papieża wielokrotnie powtarzane i komentowane.

W trakcie otwarcia sesji do zebranych zwrócił się również rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Robert Tyrała. W swoim wystąpieniu nawiązał on do wizyty Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 r., w trakcie której Papież określił Kijów matką słowiańskiego chrześcijaństwa w Europie Wschodniej. Ks. Prof. Tyrała podkreślił, że rozpoczynająca się konferencja stanowi przypomnienie o budowaniu cywilizacji miłości i konieczności budowania mostów między kulturami i narodami, wyrażając przy tym głęboką nadzieję, że zwycięstwo pokoju i przebaczenia jest możliwe. Zadeklarował przy tym wolę i gotowość do dalszych wysiłków na rzecz pogłębiania nauki, którą przekazał światu Jan Paweł II.

Rektor Uniwersytetu Papieskiego poprosił następnie o zabranie głosu ks. kardynała Stanisława Dziwisza, który w krótkim wystąpieniu wyraził wdzięczność za podjęcie tematu Ukrainy w ramach tegorocznych Dni Jana Pawła II, zaznaczając, że kraj ten zawsze był bliski sercu Papieża. Podkreślił również przywiązanie i miłość, którymi Jan Paweł II zawsze darzył krakowską Alma Mater.

Podczas spotkania proruszono m.in. takie tematy, jak rola Jana Pawła II w procesie pojednania polsko-ukraińskiego, sytuacja kościoła greko-katolickiego na Ukrainie sowieckiej a zmiana polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej za pontyfikatu Jana Pawła II, profetyczna intuicja Jana Pawła II o Ukrainie oraz idea jedności kościołów wschodnich na Ukrainie. Sesję zakończył panel dyskusyjny z udziałem publiczności.

Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Było to kilka miesięcy po śmierci Papieża. Twórcom zależało na tym, aby dziedzictwo Papieża było zgłębiane i aplikowane do współczesnych kontekstów. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale również szkoły wyższe z województwa małopolskiego i inne placówki naukowe. Co roku wyznaczany jest nowy temat Dni, inspirowany przez charakterystyczne wątki nauczania Jana Pawła II.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Badaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nagrodami Ministra Nauki

Badaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nagrodami Ministra Nauki

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron