Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejna praca chemików z UJ na łamach międzynarodowego czasopisma

Kolejna praca chemików z UJ na łamach międzynarodowego czasopisma

W czasopiśmie "Advances in Colloids and Interface Science" opublikowany został artykuł naukowy, w którym zaprezentowano przegląd osiągnięć w badaniach wielowarstwowych folii polielektrolitowych i mikrokapsuł reagujących na bodźce. Autorami pracy są naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk.

Jak informuje Wydział Chemii UJ, w pracy dokonano przeglądu osiągnięć związanych z tworzeniem, określaniem struktury i właściwości wielowarstwowych polielektrolitowych filmów i kapsuł reagujących na różne bodźce fizyczne, chemiczne i biologiczne. Pokazano i omówiono ich zastosowania jako np. mikronośniki leków, podłoża do kontrolowanego wzrostu komórek, powłoki zwiększające adhezję czy samonaprawiające się systemy antykorozyjne. Przedstawiono wpływ różnych bodźców na integralność, przepuszczalność błon lub otoczki kapsuł wraz z powiązanymi zastosowaniami w biomedycynie do kontrolowanego uwalniania leków, a także w biotechnologii i przemysłowych powłokach ochronnych.

Artykuł "Stimuli-responsive polyelectrolyte multilayer films and microcapsules" jest dostępny w formacie open access na stronie sciencedirect.com. Jego autorami są dr Karolina Chojnacka-Górka i prof. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii UJ) oraz dr hab. Marta Kolasińska-Sojka i dr Tomasz Kruk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN).

Polecamy również
Sukces badaczek UJ w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Sukces badaczek UJ w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ
Europejski grant dla projektu realizowanego w UJ CM
Europejski grant dla projektu realizowanego w UJ CM
Przyznano <span lang="en">ELSEVIER Research Impact Leaders Award</span>
Przyznano ELSEVIER Research Impact Leaders Award

Widok zawartości stron Widok zawartości stron