Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książka badaczki z Wydziału Polonistyki nowością w serii Monografie FNP

Książka badaczki z Wydziału Polonistyki nowością w serii Monografie FNP

Książka "Otwieranie wszechświata. Polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka" autorstwa dr Karoliny Górniak-Prasnal z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego to nowa pozycja, która ukazała się w serii wydawniczej Monografie FNP. Monografia przedstawia interpretacje projektów poetyckich dwojga polskich powojennych awangardystów.


"Ich twórczość poetycka i koncepcje poezji zostały poddane lekturze relacyjnej - wybrane utwory zestawiono ze sobą i zanalizowano zarówno na tle współdzielonych inspiracji literackich i filozoficznych, jak i udokumentowanej w listach, esejach i archiwaliach wieloletniej przyjaźni dwojga twórców. Lektura materiałów zgromadzonych w archiwach rzuca nowe światło na perspektywy interpretacyjne dla poezji Karpowicza i Miłobędzkiej" - czytamy w komunikacie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W książce scharakteryzowano dwa częściowo pokrewne, lecz znacząco odmienne awangardowe projekty poetyckie, a szczególną uwagę poświęcono wewnątrztekstowemu dialogowi, niewystarczająco eksplorowanemu w dotychczasowych badaniach. Rozprawa jest próbą ustalenia miejsca Karpowicza i Miłobędzkiej na tle historii modernizmu i awangardy w Polsce. Wybrany sposób lektury umożliwia pokazanie, w jaki sposób te dwa poetyckie idiomy, czytane równolegle, dialogują ze sobą, a jednocześnie manifestują swoją odmienność.

Jak informuje FNP, metafora otwarcia jest motywem wiodącym całej książki, stanowiąc łącznik między tematyką poszczególnych rozdziałów, ale też symbolizując metodę czytania tej poezji, ponieważ głównym celem rozprawy jest pokazanie, jak awangardowe dzieła poetyckie, uznawane za hermetyczne, mogą otworzyć się przed czytelnikiem.

Karolina Górniak-Prasnal jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje w Katedrze Komparatystyki Literackiej UJ. Absolwentka polonistyki-komparatystyki i podyplomowych studiów edytorskich na Wydziale Polonistyki UJ. Jej główne zainteresowania to poezja polska XX i XXI wieku, poezja angloamerykańskiego modernizmu, teorie i praktyki awangardy oraz neoawangardy, eksperyment w literaturze, materialność i wizualność tekstu literackiego, nowe metodologie badawcze, sztuka interpretacji, przekład poezji. Publikowała m.in. w "Wielogłosie", "Ruchu Literackim", "Poznańskich Studiach Polonistycznych" oraz w monografiach zbiorowych. Brała udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Jest zaangażowana w realizację grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki "Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje", którego kierownikiem jest prof. Magdalena Popiel. Członkini redakcji czasopisma "Wielogłos". Współpracuje jako redaktorka i korektorka m.in. z wydawnictwami Karakter, Czarne, Cyranka, Filtry.

FNP zainicjowała powstanie serii Monografie w 1994 roku. Autorzy wydawanych w niej książek to zarówno ważne, uznane postacie polskiej humanistyki, jak też młodzi, zajmujący się oryginalną tematyką badacze. Nagradzane prace muszą charakteryzować się wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, integralnością tematyki i formy oraz interesującym ujęciem tematu, a także dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. FNP zapewnia laureatom pokrycie kosztów wydania pracy oraz honorarium.

Polecamy również
Dr Agnieszka Rabiej w komisji poświadczającej znajomość j. polskiego

Dr Agnieszka Rabiej w komisji poświadczającej znajomość j. polskiego

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Stanowisko Senatu UJ ws. "Kamionki"

Stanowisko Senatu UJ ws. "Kamionki"

Efekty optyczne w magnetycznych materiałach molekularnych

Efekty optyczne w magnetycznych materiałach molekularnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron