Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Michał Parniak odebrał Nagrodę im. Franka Wilczka

Dr Michał Parniak odebrał Nagrodę im. Franka Wilczka

21 listopada w auli Collegium Maius UJ uroczyście wręczono przyznawaną co dwa lata Nagrodę im. Franka Wilczka. Honorowani są nią młodzi polscy naukowcy, którzy dokonali znaczącego odkrycia w fizyce, astronomii lub w dziedzinach im zbliżonych. Nazwisko laureata drugiej edycji nagrody ogłoszono w lipcu br. Został nim dr Michał Parniak z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyróżniono go za pracę zatytułowaną "Opracowywanie nowych platform eksperymentalnych dla badań i technologii kwantowych oraz ich wykorzystanie do demonstracji najnowszych zjawisk i protokołów kwantowych".

Nagroda im. Franka Wilczka w wysokości 12 tysięcy dolarów amerykańskich fundowana jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundację Kościuszkowską. Ustanowiona została w lutym 2019 roku przez Senat UJ. Patron nagrody - Frank Wilczek,  jest wybitnym amerykańskim fizykiem polskiego pochodzenia, profesorem fizyki w Massachusetts Institute of Technology. W 2004 roku wraz z Hugh Davidem Politzerem i Davidem Grossem otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za opracowanie asymptomatycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi. W 2012 roku uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Certyfikat Nagrody im. Franka Wilczka wręczyli: rektor UJ prof. Jacek Popiel, dziekan WFAIS UJ prof. Ewa Gudowska-Nowak oraz dr Grażyna Czetwertyńska, prezes zarządu Fundacji Kościuszkowskiej.

Sylwetkę naukową laureata przedstawił w laudacji prof. Konrad Banaszek, dyrektor Centrum Optycznych Technologii Kwantowych UW. Przypomniał, że Michał Parniak rozpoczął prace badawcze już podczas studiów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kontynuując je jako doktorant pod opieką profesora Wojciecha Wasilewskiego.

Dotyczyły one wykorzystania par atomowych do przechowywania stanów kwantowych światła – tzw. pamięci kwantowych. Nowością prowadzonych badań była możliwość przechowywania bardzo złożonych stanów kwantowych będących superpozycjami wielu modów przestrzennych. Wysiłki te zostały ukoronowane publikacją z 2017 roku, w której opisano możliwość równoczesnego przechowywania ponad 660 modów przestrzennych przy równoczesnym zachowaniu nieklasycznego (kwantowego) charakteru obserwowanych korelacji. Zbudowana przez dr. Michała Parniaka i współpracowników platforma eksperymentalna pozwoliła na realizację kolejnych, bardziej złożonych operacji na przechowywanych w chmurze atomowej wzbudzeniach, prowadząc do opracowania procesora kwantowego, który umożliwia przetwarzanie sygnałów optycznych w zakresie dużo większym, niż jest to dostępne przy użyciu standardowych urządzeń optoelektronicznych, takich jak np. modulatory światła. Bardzo ciekawym przykładem zastosowania skonstruowanego procesora kwantowego są wykonane przez dr. Michała Parniaka wraz z zespołem badawczym pomiary spektroskopowe przeprowadzone z rozdzielczością znacząco przekraczającą tą dostępną przy wykorzystaniu standardowych technik.

Laudator przypomniał, że dr Michał Parniak odniósł także duże sukcesy naukowe na stażu podoktorskim, który odbył w Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze z zespole profesora Eugene’a Polzika. Brał tam udział w pionierskiej demonstracji splątania kwantowego pomiędzy oscylatorem mechanicznym a chmurą atomową. Podejście to może w przyszłości odegrać ważną rolę w metrologii kwantowej i poprawić działanie detektorów fal grawitacyjnych.

- Stopień zaawansowania prowadzonych badań doświadczalnych jest imponujący i znakomicie ilustruje bardzo długą drogę, jaką przeszły nauki eksperymentalne w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat – stwierdził prof. Konrad Banaszek.

- Postawiłem przed sobą i moimi współpracownikami trudne wyzwanie. Postanowiliśmy wykonać ciekawy eksperyment, wykonać coś, co będzie zupełną nowością, tym samym przebić się oryginalną myślą i wykonaniem do nauki światowej – mówił dr Parniak przedstawiając zebranym prezentację, w której objaśniał, na czym polegają prowadzone przez niego badania.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Upamiętnienie 40. rocznicy śmierci Karola Estreichera młodszego

Upamiętnienie 40. rocznicy śmierci Karola Estreichera młodszego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron