Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Europejski grant dla projektu realizowanego w UJ CM

Europejski grant dla projektu realizowanego w UJ CM

Komisja Europejska przyznała ponad 5 mln euro, w tym blisko 400 tys. euro dla UJ CM, na realizację projektu naukowo-badawczego o akronimie I-CARE4OLD. Jego celem jest opracowanie i walidacja algorytmów prognostycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję do przewidywania wyników zdrowotnych i modyfikowania wpływu terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych u osób starszych przebywających w domach i placówkach opiekuńczych.

Projekt "Zindywidualizowana opieka nad osobami starszymi ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych" będzie realizowany do 2025 roku. Członkowie realizującego go zespołu będą wykorzystywać istniejące bazy zawierające dane ponad 50 milionów osób mieszkających w kilku krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Rezultatem prowadzonych prac ma być poprawa procesu podejmowania decyzji klinicznych w odniesieniu do przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku dzięki zastosowaniu wysokiej jakości walidowanych na poziomie międzynarodowym algorytmów predykcyjnych dotyczących trajektorii choroby i wyników leczenia. Jednym z zadań ma być przygotowanie międzynarodowej e-platformy dla pracowników opieki zdrowotnej, zwłaszcza lekarzy, umożliwiającej programowanie leczenia w oparciu o wspomniane modele predykcji.

Koordynatorem projektu jest dr Hein van Hout z VUMC w Amsterdamie, a kierownikiem polskiego zespołu prof. Katarzyna Szczerbińska kierująca Pracownią Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem UJ CM.

Polecamy również
Prof. Andrzej Betlej nadal w Radzie Muzeum Łazienki Królewskie
Prof. Andrzej Betlej nadal w Radzie Muzeum Łazienki Królewskie
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach grantu ERC
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach grantu ERC
UJ zakończył rozbudowę kampusu filologicznego w centrum Krakowa
UJ zakończył rozbudowę kampusu filologicznego w centrum Krakowa
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron