Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania nad zieloną transformacją i polaryzacją gospodarczą w Europie

Badania nad zieloną transformacją i polaryzacją gospodarczą w Europie

NCN opublikowało wyniki konkursu OPUS 22+LAP/Weave. Wśród beneficjentów znalazła się dr Zofia Łapniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z badaczami z Uniwersytetu we Flensburgu zajmie się ekologią w polityce. Celem badań jest lepsze zrozumienie wpływu realizacji polityki zielonej transformacji na kraje UE oraz wskazanie na obszary, w których niesie ona ze sobą niebezpieczeństwo wywołania polaryzacji społeczno-gospodarczej.

W ramach konkursu OPUS 22 + LAP/Weave badacze mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, jak również dwu- lub trójstronnych projektów we współpracy LAP, projektów z udziałem innych partnerów zagranicznych, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony był dla naukowców na wszystkich etapach kariery. Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania.

Grant w konkursie zdobyła m.in. dr Zofia Łapniewska z Wydziału Zarządzania i Komunikacji UJ, która wraz z prof. Claudiusem Gräbnerem-Radkowitschem z Uniwersytetu we Flensburgu zrealizuje projekt "Zielona transformacja i polaryzacja gospodarcza w Europie: wielopoziomowa ocena z Niemcami i Polską jako studiami przypadków". Głównym celem badań będzie lepsze zrozumienie sposobu i wpływu realizacji polityki zielonej transformacji na kraje i regiony Unii Europejskiej oraz wskazanie na obszary, w których niesie ona ze sobą niebezpieczeństwo wywołania polaryzacji społeczno-gospodarczej.

"Aby osiągnąć ten cel, projekt podzielono na trzy zadania badawcze, dotyczące odrębnych poziomów analizy. Pierwsze badanie - realizowane na poziomie makro - będzie wyznaczało typologię kraju zgodnie z możliwościami i potencjałem gospodarek Unii Europejskiej w odniesieniu do zielonej transformacji, analizując czynniki warunkujące konkurencyjność międzynarodową w obszarach produkcji zrównoważonej środowiskowo. Badanie drugie - na poziomie mezo - koncentruje się na analizie ilościowej europejskich regionów górniczych oraz na uwarunkowaniach przejścia na zieloną energię na poziomie regionalnym. Prace ilościowe realizowane w dwóch przedstawionych tu zadaniach badawczych zostaną uzupełnione dwoma reprezentatywnymi studiami przypadków z Polski i Niemiec na poziomie mikro. Tym samym trzecie badanie poświęcone będzie analizie porównawczej dwóch regionów węgla brunatnego - Konina (Polska) i Łużyc (Niemcy), w oparciu o jakościową analizę czynników wpływających na powodzenie 'sprawiedliwej transformacji'" - czytamy w opisie projektu.

Po zakończeniu badań ostatnia czwarta część projektu będzie służyła określeniu możliwych następstw zbadanych zjawisk. W przypadku gdy społeczno-gospodarcze wyniki europejskiej zielonej transformacji okażą się faktycznie asymetryczne, wydaje się, że konieczne będą odpowiednie środki zaradcze, aby zapobiec wzrostowi polaryzacji w Unii Europejskiej oraz polityczna akceptacja reform, które będą potrzebne Europie, aby mogła ona osiągnąć założone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Polecamy również
Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron