Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Artur Gądek z UJ CM nowym konsultantem wojewódzkim

Profesor Artur Gądek z UJ CM nowym konsultantem wojewódzkim

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita powołał dr. hab. Artura Gądka, prof. UJ - kierownika Kliniki Ortopedii i Fizjoterapii UJ CM i pełnomocnika dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. klinicznych i współpracy międzywydziałowej - na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

Konsultanci wojewódzcy powoływani w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia. Do ich obowiązków należy m.in. wydawanie opinii, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne; wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny pełnią należycie swoje obowiązki; na wniosek wojewody wydawanie opinii czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny; na podstawie kontroli wydawanie opinii czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów spełnia niezbędne wymagania na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Dr hab. Artur Gądek, prof. UJ jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem. Kieruje Oddziałem Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz pełni obowiązki kierownika Kliniki Ortopedii i Fizjoterapii UJ CM. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, tj. International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, European Hip Society, EFAS/PFAS, American Academy of Orthopaedic Surgeons. Jego szczególne zainteresowania zawodowe to endoprotezoplastyka stawów, ortopedia sportowa i chirurgia stopy.

Polecamy również
Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Badaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nagrodami Ministra Nauki

Badaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nagrodami Ministra Nauki

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron