Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie

Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie

Dr Patrycja Kurowska z Wydziału Biologii UJ została laureatką programu w ramach współpracy Polskiej Akademii Nauk z Japońskim Towarzystwem Popierania Nauki. Dzięki realizacji projektu "New insight on visfatin (Nampt) role in mouse embryo development" możliwa będzie wymiana młodych naukowców pomiędzy Pracownią Fizjologii i Toksykologii Rozrodu Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ a Laboratorium Biologii Rozrodu Uniwersytetu w Kioto.

Otyłość wiąże się z wieloma patologiami rozrodu, w tym z zaburzoną jakością oocytów i rozwojem embrionalnym, a także z obniżoną płodnością potomstwa. Wykazano, że akumulacja lipidów w oocytach i otaczających je komórkach wzgórka jajonośnego wiąże się z lipotoksycznością i stanem zapalnym, apoptozą komórek wzgórka jajonośnego oraz dysfunkcją mitochondriów oocytów, prowadząc do niepłodności. W związku z tym intensywnie poszukuje się nowych łączników między metabolizmem energetycznym organizmu a płodnością samic. Adipokiny, hormony tkanki tłuszczowej, odgrywają ważną rolę w regulacji rozrodu samic. Dane literaturowe wskazują, że jedna z adipokin - wisfatyna ma zasadnicze znaczenie w regulacji fizjologii jajników myszy, w tym dojrzewaniu oocytów i poprawia parametry tego procesu u osobników otyłych.

- Celem naukowym mojego projektu będzie określenie roli wisfatyny we wczesnej embriogenezie u myszy. We współpracy z zespołem japońskim wyciszymy ekspresję mRNA (siRNA) wisfatyny w zarodku i zbadamy jej wpływ na rozwój embrionalny zarodka oraz fizjologię jajników potomstwa, porównując myszy o prawidłowej masie ciała i otyłe. Biorąc pod uwagę wyzwania społeczne, wyniki badań dostarczą nowych i unikalnych informacji na temat regulacji funkcji rozrodczej, rozwoju zarodka i funkcji jajników potomstwa oraz związku między niepłodnością, otyłością i rolą adipokin - wyjaśnia dr Patrycja Kurowska.

Dr Patrycja Kurowska ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2017 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Rak, prof. UJ. Od tego czasu jej zainteresowania badawcze związane są z poznaniem związku między metabolizmem energetycznym organizmu a rozrodem samic. W 2021 roku obroniła rozprawę doktorską "Expression and role of vaspin in porcine ovarian cells". W trakcie doktoratu dr Patrycja Kurowska była kierownikiem 2 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium i Etiuda), które dotyczyły poznania roli adipokin w regulacji fizjologii jajników oraz uczestniczyła w międzynarodowym projekcie Harmonia pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Rak, prof. UJ.

Swój warsztat metodyczny doskonaliła dzięki licznym wizytom w laboratorium prof. Joelle Dupont w INRAE we Francji, w którym opanowywała metody dojrzewania oocytów in vitro czy wyciszania ekspresji genów w komórkach jajnika. Po obronie doktoratu odbyła staż naukowy w Laboratorium Biologii Rozrodu na Uniwersytecie w Kioto w Japonii pod kierunkiem prof. Naojiro Minami, gdzie poznała metodę edycji genów CRISPR/Cas9 w zapłodnionym zarodku.

Obecnie dr Patrycja Kurowska związana jest zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pracę naukową kontynuuje w Pracowni Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, w którym realizuje polsko-francuski projekt POLONIUM NAWA "Description of new markers in polycystic ovary syndrome (PCOS): expression and function of SPEXIN in human ovarian cells" we współpracy z prof. Joelle Dupont dotyczący poznania roli neuropeptydu speksyny w zespole policystycznych jajników.

Polecamy również
<span lang="en">European Endometriosis Masterclass</span> w Szpitalu Uniwersyteckim
European Endometriosis Masterclass w Szpitalu Uniwersyteckim
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Zmarł rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz
Zmarł rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz

Widok zawartości stron Widok zawartości stron