Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bez zmian w kierownictwie Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej

Bez zmian w kierownictwie Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację Marka Szwarczyńskiego na drugą kadencję na stanowisku dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie (UKS). Kandydaturę tę wskazała komisja powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego, której posiedzenie odbyło się 17 stycznia br.

 

Wśród głównych zadań, jakie stawia przed swoją 6-letnią kadencją powołany właśnie dyrektor, jest utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej jednostki, podnoszenie kwalifikacji i zadowolenia z pracy zatrudnionych w niej osób, budowanie dobrych relacji interpersonalnych w zespole, konsultowanie z nim decyzji strategicznych, utrzymanie zaufania pacjentów, a także realizacja projektów naukowo-badawczych z innymi ośrodkami uniwersyteckimi i wspieranie innowacyjności.

"W celu zdobywania, utrzymania pozycji lidera na rynku usług stomatologicznych konieczne jest zapewnienie optymalnej dostępności do świadczeń, a tą najszybciej można uzyskać poprzez właściwą organizację pracy. To ona jest kluczem do sukcesu. Jeśli do tego dołożymy integrację zespołową potencjału kliniki, to nakreślone cele staną się możliwe do realizacji" - czytamy w przedstawionej komisji konkursowej koncepcji na kolejną kadencję.

Marek Szwarczyński jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W swojej karierze pracował w wielu jednostkach sektora opieki zdrowotnej, zarówno jako lekarz, jak i kierownik oraz menadżer - m.in. w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego czy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W 2015 roku objął stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. W trakcie jego kadencji jednostka poprawiła wyniki finansowe oraz zwiększyła liczbę przyjmowanych pacjentów, co umocniło jej pozycję na rynku świadczeń stomatologicznych.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie historycznie swój początek wywodzi z utworzonego w 1897 roku Ambulatorium Dentystycznego przy Klinice Chirurgii UJ kierowanej przez prof. Ludwika Rydygiera. Ambulatorium stało się zalążkiem utworzonego 6 lat później pierwszego w Polsce zakładu naukowo-dydaktycznego z czasem nazwanego Instytutem Stomatologicznym. Obecnie UKS jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej udzielającym ambulatoryjnych świadczeń z zakresu stomatologii w tym również w znieczuleniu ogólnym. Oprócz świadczenia usług medycznych jest równocześnie bazą dla prowadzenia działalności dydaktyczno-badawczej i naukowej, którą realizują nauczyciele akademiccy zatrudnieni równocześnie w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum.

Polecamy również
Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM
Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM
Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim
Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim
UJ wspiera Program Miast i Społeczności Przyjaznym Osobom Starszym
UJ wspiera Program Miast i Społeczności Przyjaznym Osobom Starszym
Widać już wiosnę w Ogrodzie Botanicznym UJ [ZDJĘCIA]
Widać już wiosnę w Ogrodzie Botanicznym UJ [ZDJĘCIA]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron