Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Barbara Bilińska w Komisji ds. Etyki w Nauce PAN

Prof. Barbara Bilińska w Komisji ds. Etyki w Nauce PAN

Prof. Barbara Bilińska z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego została wybrana członkiem Komisji ds. Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026.

 

 

 

Prof. Barbara Bilińska, członek korespondent PAN, wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie, członek czynny PAU, jest emerytowanym profesorem w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych (IZiBB) UJ. W latach 1997-2019 pełniła funkcję kierownika Zakładu Endokrynologii IZiBB UJ. Była wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Została uhonorowana „Laurem Jagiellonskim” w 2015 roku.

Aktualnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego w Jabłonnie oraz Rady Naukowej Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Komisja ds. Etyki w Nauce PAN wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych. Może kierować sprawy do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja upowszechnia też standardy etyki i rzetelności w badaniach naukowych.

Członków Komisji wybiera Zgromadzenie Ogólne PAN spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie. Jej pełny skład dostępny jest na stronie: https://bip.pan.pl/artykuly/75/komisja-ds-etyki-w-nauce

Polecamy również
<span lang="en">European Endometriosis Masterclass</span> w Szpitalu Uniwersyteckim
European Endometriosis Masterclass w Szpitalu Uniwersyteckim
Cenne manuskrypty ponownie na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej
Cenne manuskrypty ponownie na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej
Chodźże na UJ! Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego
Chodźże na UJ! Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron