Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci UJ wśród pierwszych laureatów programu "Perły nauki"

Studenci UJ wśród pierwszych laureatów programu "Perły nauki"

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło 1. edycję konkursu w ramach programu "Perły nauki". W gronie nagrodzonych jest ośmioro utalentowanych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na prowadzenie badań naukowych otrzymają ponad 1,8 mln złotych.

 


Resort nauki ogłosił program "Perły nauki" pod koniec 2021 roku. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem udziału w programie było m.in. przedstawienie projektu, którego koszt realizacji nie przekracza 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych lub 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk teologicznych, albo z dziedziny sztuki. Kierownik projektu w ramach konkursu otrzyma też wynagrodzenie, które nie przekracza 3 tys. zł miesięcznie.

W pierwszej edycji programu "Perły nauki" wpłynęło 335 wniosków, spośród których wyłoniono 98 laureatów. Ośmioro z nich prowadzi badania naukowe w Uniwersytecie Jagiellońskim:

  • Paulina Jabłońska (Wydział Prawa i Administracji UJ) - (Nie)konstytucyjność aktu stosowania prawa - 193 786,00 zł,
  • Przemysław Hałubiec (Wydział Lekarski) - Innowacyjny model predykcyjny dla skuteczności leczenia atopowego zapalenia skóry dupilumabem - 239 948,00 zł,
  • Szymon Wierzbicki (Wydział Chemii) - Wysokowydajny elektrokatalizator reakcji redukcji tlenu o niskiej zawartości platyny - 239 998,00 zł,
  • Karolina Brzegowy (Wydział Lekarski) - Anatomia oponowych połączeń tętnic mózgowych w aspekcie krążenia obocznego w udarze niedokrwiennym - 239 800,00 zł,
  • Aleksandra Danielak (Wydział Lekarski) - Terapeutyczny potencjał nowego proleku uwalniającego CO w gojeniu przewlekłych wrzodów żołądka - 239 844,00 zł,
  • Anna Majewska (Wydział Polonistyki) - Artystyczno-badawcze praktyki produkcji wiedzy - 199 100,00 zł,
  • Jędrzej Hodor (Wydział Matematyki i Informatyki) - Wewnętrzna ergodyczność układów symbolicznych - 231 000,00 zł,
  • Witold Wydmański (Wydział Matematyki i Informatyki) - Sieci prototypowe jako krok do interpretowalnej analizy funkcji białek - 224 466,00 zł.
Polecamy również
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Pionierska operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Pionierska operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA
Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA
Naukowcy z UJ otrzymali wsparcie z NCN na rozwój projektów badawczych
Naukowcy z UJ otrzymali wsparcie z NCN na rozwój projektów badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron