Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim

17 marca zainaugurowano na UJ funkcjonowanie systemu Przestrzeni Kreatywnej Współpracy, realizowanego w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" (ID.UJ) przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie członkiniom i członkom społeczności akademickiej elastycznej przestrzeni do wspólnej i kreatywnej pracy oraz ułatwienie spotkań i realizacji projektów z partnerami zewnętrznymi.

W ramach systemu PKW wspierane będą kreatywne aktywności, umożliwiające efektywny kontakt z otoczeniem na rzecz tworzenia użytecznych rozwiązań istotnych problemów. Służyć temu będą specjalnie zaprojektowane i wyposażone przestrzenie.

Oficjalne otwarcie PKW odbyło się na Wydziale Matematyki i Informatyki przy ul. Łojasiewicza 6 (tutaj PKW mieści się w Sali 0137) , ale w systemie działają obecnie jeszcze cztery inne miejsca zlokalizowane na terenie uczelni: na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych (ul. Reymonta 4, sala nr 331, III p.), na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (ul. Łojasiewicza 4, sala 0329), na Wydziale Geografii i Geologii (ul. Gronostajowa 7, sala 1.19) oraz na Wydziale Chemii (ul. Gronostajowa 2, sala 0A - 24). Jak wyjaśniali dr Paweł Ścigaj i dr hab. Mateusz Lewandowski z Zespołu ds. Przestrzeni Kreatywnej Współpracy, strefy przeznaczone do wspólnej pracy, stymulujące powstawanie nowych pomysłów na poziomie uczelni, funkcjonują na większości światowych uczelni, gdzie stają się one katalizatorem współpracy naukowców i studentów z otoczeniem zewnętrznym – firmami, instytucjami i podmiotami szeroko rozumianej gospodarki.

W tym samym kontekście wypowiadał się prof. Bartosz Brożek, prodziekan ds. nauki WPiA UJ oraz koordynator ds. działań centralnych, komunikacji naukowej oraz promocji ID.UJ, który podkreślał, że współpraca uczelni z jej otoczeniem gospodarczym i społecznym, nie może być rozpatrywana jako osobna, nowa misja uniwersytetu, ale jako jedna z jego powinności obok dydaktyki i prowadzenia badań naukowych.

Także prowadząca uroczystość otwarcia dyrektorka CTT CITTRU dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, widzi Przestrzenie Kreatywnej Współpracy jako szansę na wykorzystanie w pełni ogromnego potencjału uczelni.

Przemawiający w auli WMiI UJ prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ ds. badań naukowych i przewodniczący Zespołu ds. Realizacji Programu Strategicznego ID.UJ, przedstawił natomiast założenia programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), do którego UJ zakwalifikował się w drodze konkursu w 2019 roku. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie 10 najwyżej ocenionych uczelni, które dzięki zwiększonej o 10% subwencji z budżetu państwa mają dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. 

Jednym z działań podjętych w ramach realizacji programu, który na Uniwersytecie Jagiellońskim przyjął nazwę „Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński” (ID.UJ) jest właśnie stworzenie Przestrzeni Kreatywnej Współpracy, czyli środowiska przystosowanego do interdyscyplinarnej współpracy i rozwoju pomysłów.

Pomieszczenia wchodzące w skład systemu PKW mają być wykorzystywane do aktywności związanych z realizacją projektów prowadzonych wraz z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, ale także do swobodnych, spontanicznych i kreatywnych spotkań członków społeczności akademickiej, zarówno pracowników, studentów, jak i doktorantów, które mają na celu pogłębienie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych rozwijanych w oparciu o potencjał naukowo-badawczy UJ.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Tomasz Malarz Krakowskim Mistrzem Ortografii 2024

Tomasz Malarz Krakowskim Mistrzem Ortografii 2024

Projekty realizowane przez laureatów grantów ERC inspirują do działania cały UJ

Projekty realizowane przez laureatów grantów ERC inspirują do działania cały UJ

Upamiętnienie 79. rocznicy wyzwolenia obozu <span lang='de'>Auschwitz-Birkenau</span>

Upamiętnienie 79. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron