Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku

Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku

Tom "Pasaże scenografii. Praskie Quadriennale 1999-2019" autorstwa prof. Katarzyny Fazan z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został uznany "za teatralną książkę roku" przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Nagroda przyznana została z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada 27 marca.

 

Tom, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest przewodnikiem po wystawach scenografii Praskiego Quadriennale (1999-2019). Ujmuje ekspozycje jako montaż obrazów (za koncepcją A. Warburga w interpretacji G. Didi-Hubermana), wyprowadza koncepcję wystaw z archiwum internetowego oraz pracy V. Ptáčkovej i V. Adamczyka - A Mirror of World Theatre. The Prague Quadrienial 1967-1991, a także własnej pamięci autorki związanej z recenzowaniem wystaw w latach 1999-2019 na łamach "Didaskaliów". Krytyczne ujęcie koncepcji ekspozycji pozwala pokazać zmiany historyczne dokonujące się zarówno w konwencjach scenicznych, jak i kuratorskich. Zbiór tekstów jest monografią ważnego wydarzenia związanego ze sztuką teatru i proponuje oscylację między myśleniem o ekspozycjach scenografii w kategoriach re-materializacji śladów po widowiskach teatralnych i procesach twórczych a fenomenologicznym doświadczeniem jawienia się tropów sztuki w relacji z odbiorcą w obszarze wystawowego "tu i teraz".

"Katarzyna Fazan, przez systematyczne analizowanie PQ, zrobiła wiele dla rozwoju badań nad scenografią. Jej eseje w 'Didaskaliach' zawsze obejmowały trzy aspekty: po pierwsze - omawiały polską ekspozycję; po drugie - analizowały całość PQ (co, ze względu na obszerność tego 'zdarzenia', nie jest rzeczą prostą); po trzecie, najważniejsze chyba - pokazywały kontekst światowy, w jakim działają polscy twórcy. Fazan nie analizuje scenografii, która jest zabudową sceny, ale w swoich rozważaniach kieruje się twierdzeniem Borisa Kudlički, że scenografia jest dzisiaj samowystarczalną instalacją wyposażoną w ekspresyjną narrację i dramaturgię - i dlatego ekspozycje (…) wymagają od zwiedzających (a często raczej - uczestników) coraz większych kompetencji, coraz większej otwartości na eksperyment" - czytamy w recenzji prof. Magdaleny Raszewskiej z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Prof. Katarzyna Fazan wykłada w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ oraz na Wydziale Reżyserii Dramatu w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Specjalizuje się w literaturze i teatrze okresu modernizmu, zajmuje się współczesną plastyką i scenografią teatralną. Autorka prac poświęconych literaturze modernizmu, estetyce teatru i związkom scenografii z plastyką. Ostatnio opublikowała monografię "Kantor. Nie/Obecność", a wraz z Michałem Kobiałką oraz Bryce’em Lease’em redagowała "A History of Polish Theatre". Między 2014 a 2019 należała do Rady Programowej Cricoteki. W latach 1999-2019 uczestniczyła w Praskim Quadriennale jako recenzentka "Didaskaliów".

Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego istnieje od 1958 roku. Od 40 lat z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przyznaje nagrody za popularyzowanie polskiej kultury teatralnej na świecie.

Polecamy również
Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron