Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci UJ CM wśród najzdolniejszych Polaków przed 25. rokiem życia

Studenci UJ CM wśród najzdolniejszych Polaków przed 25. rokiem życia

Jakub Batko i Daniel Rams znaleźli się na publikowanej przez magazyn "Forbes" liście ponadprzeciętnych osób przed 25. rokiem życia, które w przyszłości mają szansę wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Nagroda w kategorii nauka to wyraz docenienia ich pracy w ramach współtworzonego przez nich, funkcjonującego od lutego 2022 roku, zespołu badawczego CAROL - Cardiothoracic Anatomy Research Operative Lab.

"25 under 25" jest unikalną inicjatywą w skali globalnej, którą zapoczątkowało warszawskie biuro McKinsey & Company wraz z miesięcznikiem "Forbes" w 2018 roku. W konkursie wyłonionych zostało 25 finalistów w 5 kategoriach konkursowych: biznes, działalność społeczna i zrównoważony rozwój, nauka, nowe technologie i pozytywny wpływ. Dodatkowo laureaci w każdej kategorii konkursowej otrzymali stypendium w wysokości 10 tysięcy złotych. Czeka na nich także wsparcie wyjątkowych mentorów przez rok od zakończenia konkursu, z którymi będą mogli budować dalszą ścieżkę kariery, czerpiąc z doświadczenia liderów. "25 under 25" to także szansa na poznanie wartościowych ludzi, zbudowanie sieci kontaktów oraz dalszy rozwój i realizację własnych inicjatyw.

- Udział w konkursie "25 under 25" można śmiało przyrównać do ekscytującej przygody. Możliwość znalezienia się w gronie tych genialnych ludzi jest zaszczytem samym w sobie. Dla nas pierwszym momentem, w którym pomyśleliśmy, że my też możemy wpłynąć na zmianę oblicza nauki, były rozmowy z członkami kapituły konkursu, podczas których należy zaprezentować swoje osiągnięcia, uzasadnić swój udział oraz umiejętnie przygotować odpowiedzi na celowo skomplikowane pytania. Mimo ogromnej pasji do nauki, nie patrzyliśmy na ten konkurs pod kątem zajmowanych lokat, lecz możliwości pokazania siebie światu - opowiadają Jakub Batko i Daniel Rams.

- Wierzymy, że ta nagroda przyczyni się do rozwoju idei związanych z funkcjonowaniem zespołu poprzez zapewnianie dobrego środowiska do zdobywania kompetencji naukowej oraz rozwoju jego członków: obecnych oraz przyszłych - dodają.

Nagroda przyznana w kategorii nauka to wyraz docenienia pracy Jakuba Batki i Daniela Ramsa w ramach współtworzonego przez nich zespołu badawczego CAROL, którego głównym celem jest stworzenie pełnego atlasu cyfrowego klatki piersiowej mającego ułatwić wykonywanie małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych. Wyróżnieni studenci, działający pod opieką prof. Krzysztofa Bartusia w Kole Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Doświadczalnej w Klinice Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła 2, prowadzą badania z zakresu aspektów anatomicznych i klinicznych pacjentów poddawanych zabiegom zamknięcia uszka lewego przedsionka. Efektem prac zespołu są m.in. 2 publikacje naukowe, 10 wystąpień naukowych na konferencjach krajowych studenckich i międzynarodowych, w tym wyróżnienie na konferencji Medyczne Targi Wiedzy 2023.

Jakub Batko od 4 lat, we współpracy z prof. Mateuszem Hołdą z Katedry Anatomii UJ CM, zajmuje się badaniami anatomii serca w ramach zespołu HEART. W 2021 roku zaangażował się w badania z zakresu anatomii klinicznej klatki piersiowej i jej zastosowań w kardiochirurgii, współpracując z prof. Krzysztofem Bartusiem i dr. hab. Radosławem Litwinowiczem z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ CM. W lipcu ubiegłego roku jako pierwsza w historii osoba, która nie posiada jeszcze tytułu lekarza, otrzymał prestiżową nagrodę Gründeman Scientific Research Award przyznawaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Kardiochirurgii Małoinwazyjnej. W ramach prowadzonych badań przeprowadził ponad 100 rekonstrukcji serc pacjentów, u których wykonano w przeszłości zabieg. Na podstawie trójwymiarowego obrazu serca ocenił wzajemne położenie uszka lewego przedsionka względem tętnicy wieńcowej w celu określenia strefy, w której zamknięcie uszka będzie związane z jak najniższym ryzykiem uszkodzenia tętnicy. Kardiochirurg, który przed operacją pozna dokładnie anatomię uszka pacjenta, będzie mógł je perfekcyjnie zamknąć.

Daniel Rams jest absolwentem Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i studentem Wydziału Lekarskiego UJ CM. Jest aktywnym członkiem studenckich kół naukowych, w tym: SKN Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Doświadczalnej (współzałożyciel), SKN przy Katedrze i Zakładzie Radiologii, SKN Anatomii Chirurgicznej (przewodniczący), SKN Anatomii, SKN Kardiochirurgiczne, SKN Telemedycyny i Informacji Medycznej. Jest też członkiem zespołów prowadzących projekty naukowe w ramach Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii Szpitala im. Jana Pawła II oraz Katedry i Zakładu Anatomii UJ CM.

Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron