Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało listy rankingowe konkursów OPUS 24 i SONATA 18. Złożono w nich 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania. Naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego na realizację 36 projektów otrzymają 59,9 mln złotych.

 


OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie NCN skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

W OPUSIE można składać standardowo wnioski obejmujące krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Dodatkowo w tej edycji konkursu, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii - Flandrii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

W konkursie OPUS 24 do finansowania zakwalifikowano 25 projektów, których kierownikami są naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego na łączną kwotę 47,5 mln zł. Wśród nich najwyższe dofinansowanie w wysokości 3 084 648 zł otrzymał dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ z Wydziału Chemii, którego projekt ma na celu otrzymanie i scharakteryzowanie nowych luminescencyjnych sensorów gazów zbudowanych ze związków koordynacyjnych opartych na luminescencyjnych kompleksach metali. Grant w konkursie przyznano również dr. Pawłowi Gołyźniakowi z Wydziału Historycznego, którego badania zakładają przeanalizowanie działalności artystycznej, życia i kariery włoskiego malarza i rysownika Pier Leone Ghezziego pod kątem jego zainteresowań antykwarycznych, dokumentacyjnych i archeologicznych. Z kolei zespół dr. hab. Jarosława Barana, prof. UJ z Wydziału Lekarskiego zrealizuje projekt, który ma wzbogacić obecny stan wiedzy w zakresie biologii mieloidalnych komórek regulatorowych w raku jelita grubego, a w przyszłości może przynieść wymierne korzyści w postaci opracowania nowych form leczenia nakierowanych na hamowanie rozwoju tych komórek.

Konkurs SONATA 18 skierowany jest do badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji do finansowania zakwalifikowano 11 projektów złożonych przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego o wartości 12,4 mln zł.

Wśród zwycięskich wniosków konkursu SONATA 18 jest projekt dr. Jędrzeja Grodniewicza z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Wynikiem jego badań będzie zaproponowanie nowej, ujednoliconej charakterystyki samorozumienia, która będzie mogła posłużyć nam do wyjaśnienia roli, jaką samorozumienie odgrywa w naszym dobrostanie i zdrowiu psychicznym. W obszarze nauk o zdrowiu dr Agata Cieślar z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii stworzy opis funkcji białka MCPIP3 w biologii skóry. Identyfikacja czynników molekularnych i ścieżek przekazu sygnału, które przyczyniają się do utrzymania homeostazy naskórka, jest koniecznym krokiem dla rozwoju badań w kierunku opracowania nowych strategii terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń skórnych. Natomiast dr Piotr Czarnik z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej zaproponował badania, które mają doprowadzić do rozwoju metod mitigacji błędów zachodzących w trakcie obliczeń kwantowych oraz ich zastosowanie do poprawy mocy obliczeniowej komputerów kwantowych.

Ze wszystkimi projektami zakwalifikowanymi do finansowania w konkursach OPUS 24 oraz SONATA 18 oraz ich opisami popularnonaukowymi można się zapoznać na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron