Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Ewa Zuba-Surma w eksperckim zespole Polskiej Akademii Nauk

Prof. Ewa Zuba-Surma w eksperckim zespole Polskiej Akademii Nauk

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk powołał do życia Zespół ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych (KMiTK). Członkinią 6-osobowego gremium została prof. Ewa Zuba-Surma z Zakładu Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Powołanie Zespołu KMiTK, podlegającego bezpośrednio Dziekanowi Wydziału V PAN, jest odpowiedzią na rosnącą, aktualną potrzebę upowszechniania rzetelnej wiedzy na temat potencjału biologicznego oraz terapeutycznego ludzkich komórek macierzystych o różnym pochodzeniu tkankowym, a także dotyczącej terapii komórkowych z zastosowaniem tzw. komórkowych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs), w których od lat medycyna upatruje z nadzieją nowych narzędzi terapeutycznych, wspomagających dotychczasowe standardowe metody leczenia.

"Świat nauki identyfikuje ten obszar jako niezwykle obiecujący i perspektywiczny kierunek medycyny translacyjnej. Jednocześnie, występujące na całym świecie zjawisko nieetycznego stosowania terapii komórkowych, stwarza poważne zagrożenie dla rozwoju tej dziedziny. Ryzyko to może być potęgowane wówczas, gdy debata przybiera formę propagowania treści budujących niechęć do terapii komórkowych w ogóle, pomijających osiągnięcia naukowe wskazujące na ich potencjał. W poczuciu odpowiedzialności za wolny od nadużyć rozwój tego kierunku biotechnologii i medycyny uważamy, że podstawowym orężem powinna być edukacja i upowszechnianie rzetelnej, naukowej wiedzy na temat komórek macierzystych i wszelkich innych komórek o potencjale terapeutycznym. Sygnatariuszki inicjatywy leżącej u podstaw utworzenia KMiTK traktują to jako swój obowiązek i swojego rodzaju misję prospołeczną" - czytamy w oświadczeniu Zespołu ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych, który ukazał się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

W skład Zespołu KMiTK wchodzą badaczki, które od wielu lat prowadzą badania naukowe o charakterze podstawowym i translacyjnym skupione w tym obszarze nauk biologicznych i medycznych oraz badania kliniczne z zastosowaniem leków komórkowych, w tym ekspertki z trzech instytutów Polskiej Akademii Nauk, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polecamy również
Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron